ADHD-konsulent

Myror i byxorna, illustration.

ADHD-konsulenten är en funktion för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, deras familjer, personal och andra som kommer i kontakt med funktionsnedsättningarna.

Konsulentfunktionen bedrivs på uppdrag av Göteborgs kommun och insatserna riktar sig därför till personer i Göteborg. Konsulentens huvuduppgift är att på olika sätt sprida information och kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förutsättningarna ökar då för ett bättre bemötande.

Detta kan konsulenten hjälpa till med:

Information och vägledning till föräldrar,  personal och andra i aktuella frågor.

Kompetensutveckling inom förskola, skola, socialtjänst, försäkringskassa, kyrka, kriminalvård, föreningar med flera. Konsulenten kan erbjuda föreläsningar för personalgrupper, konsultationer till arbetslag och elevhälsoteam, information till elever, medverkan vid föräldramöten med mera.

Många av de neuropsykiatriska svårigheterna påverkar varandra, illustration. 

Många av de neuropsykiatriska svårigheterna påverkar varandra.


 Föreläsningar

17 februari, Ågrenska, 17.00-18.30
"Att vända svårigheter till möjligheter"
-kunskap om NPF, -förhållningssätt och bemötande
Föreläsningen är kostnadsfri, anmälan om deltagande till
adhdkonsulent@agrenska.se

 

4 mars, Familjestödsenheten
"Utmanande beteende"

23 mars GR Utbildning 
"Så hanterar du komplexa diagnoser"

28 april Anhörigcenter, Frölunda Kulturhus 
"Neuropsykiatriska funktionshinder"


En gubbe i en kanon. Illustration

Informationsblad

Informationsblad
(pdf-dokument, 303kB,
öppnas i nytt fönster) 

 ______________________________

Johanna Björk. Foto

 

 

 

 

 

 


Johanna Björk
Tel: 031-750 91 76
adhdkonsulent@agrenska.se

___________________________________

Mer information
FAMILJESTÖDSENHETEN

Vi vänder oss till familjer med barn/ungdomar, som har svårigheter med koncentration/ uppmärksamhet, t ex ADHD eller har svårigheter med inlärning/beteende.
Diagnos inget krav.


 

 


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations