ADHD-konsulent

Myror i byxorna, illustration.

ADHD-konsulenten är en funktion för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, deras familjer, personal och andra som kommer i kontakt med funktionsnedsättningarna.

Konsulentfunktionen bedrivs på uppdrag av Göteborgs kommun och insatserna riktar sig därför till personer i Göteborg. Konsulentens huvuduppgift är att på olika sätt sprida information och kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förutsättningarna ökar då för ett bättre bemötande.

Detta kan konsulenten hjälpa till med:

Information och vägledning till föräldrar,  personal och andra i aktuella frågor.

Kompetensutveckling inom förskola, skola, socialtjänst, försäkringskassa, kyrka, kriminalvård, föreningar med flera. Konsulenten kan erbjuda föreläsningar för personalgrupper, konsultationer till arbetslag och elevhälsoteam, information till elever, medverkan vid föräldramöten med mera.

Många av de neuropsykiatriska svårigheterna påverkar varandra, illustration. 

Många av de neuropsykiatriska svårigheterna påverkar varandra.

Mer information

FAMILJESTÖDSENHETEN

En gubbe i en kanon. Illustration

Informationsblad

Informationsblad
(pdf-dokument, 303kB,
öppnas i nytt fönster) 

Johanna Björk. Foto

 

 

 

 

 

 


Johanna Björk
Tel: 031-750 91 76
adhdkonsulent@agrenska.se

 


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations