ADHD-konsulent

Myror i byxorna, illustration.

ADHD-konsulenten är en funktion för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, deras familjer, personal och andra som kommer i kontakt med funktionsnedsättningarna.

Konsulentfunktionen är till största delen finansierad av Göteborgs kommun och insatserna riktar sig därför i första hand till Göteborg. Konsulentens huvuduppgift är att på olika sätt sprida information och kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förutsättningarna ökar då för ett bättre bemötande.

Detta kan konsulenten hjälpa till med:

Information och vägledning till föräldrar,  personal och andra i aktuella frågor.

Kompetensutveckling inom förskola, skola, socialtjänst, försäkringskassa, kyrka, kriminalvård, föreningar med flera. Konsulenten kan erbjuda föreläsningar för personalgrupper, konsultationer till arbetslag och elevhälsoteam, information till elever, medverkan vid föräldramöten med mera.

Många av de neuropsykiatriska svårigheterna påverkar varandra, illustration. 

Många av de neuropsykiatriska svårigheterna påverkar varandra.

Föreläsningar


En barnhand som håller en vuxenhand. Foto
"Hur kan vi hjälpa och
förstå barn och ungdomar
med ADHD".

Familjestödsenheten
18 mars kl 18-20. Fri entré!

FAMILJESTÖDSENHETEN
Vårens öppna föreläsningar på Familjestödsenheten 2014
(pdf-dokument, 1 Mb, öppnas i nytt fönster)

En gubbe i en kanon. Illustration

Information

Informationsblad
(pdf-dokument, 303kB,
öppnas i nytt fönster) 


För mer information kontakta:
Johanna Björk. Foto

ADHD-Konsulent
Johanna Björk
Tel: 031 - 750 91 76
Mobil: 0705 - 91 12 90
Email:
adhdkonsulent@agrenska.se


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations