ADHD-konsulent

Myror i byxorna, illustration.

ADHD-konsulenten är en funktion för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, deras familjer, personal och andra som kommer i kontakt med funktionsnedsättningarna.

Konsulentfunktionen bedrivs på uppdrag av Göteborgs kommun och insatserna riktar sig därför till personer i Göteborg. Konsulentens huvuduppgift är att på olika sätt sprida information och kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förutsättningarna ökar då för ett bättre bemötande.

Detta kan konsulenten hjälpa till med:

Information och vägledning till föräldrar,  personal och andra i aktuella frågor.

Kompetensutveckling inom förskola, skola, socialtjänst, försäkringskassa, kyrka, kriminalvård, föreningar med flera. Konsulenten kan erbjuda föreläsningar för personalgrupper, konsultationer till arbetslag och elevhälsoteam, information till elever, medverkan vid föräldramöten med mera.

Många av de neuropsykiatriska svårigheterna påverkar varandra, illustration. 

Många av de neuropsykiatriska svårigheterna påverkar varandra.

Fem nya filmer om kognitiva nedsättningar och sällsynta diagnoser

Vid sällsynta diagnoser ingår ofta någon form av kognitiv nedsättning. Johanna Björk berättar om vad som påverkar förmågan att tänka, tolka, uppmärksamma, minnet och vårt språk.

Filmerna om kognitiva nedsättningar är ett samarbete mellan Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser och Ågrenska.

Filmerna är textade på svenska. Välj ikonen CC och aktivera textning.

Del 1 av 5 filmer om kognitiva nedsättningar

Publiceras: 20150309

 

Uppmärksamhet del 2 av 5 filmer om kognitiva nedsättningar 

Publiceras: 20150310
Korta arbetspass och tid för återhämtning är bra metoder för den som lätt blir störd i sin uppmärksamhet. Johanna Björk berättar mer.

Exekutiva funktioner del 3 av 5 filmer om kognitiva nedsättningar 

Publiceras: 20150311
Johanna Björk berättar om strategier för den som har svårt att planera, strukturera och hålla fokus, exekutiva funktioner. Hörselskydd kan vara bra för den som har svårt att sätta igång och koncentrera sig på en uppgift.

Perception del 4 av 5 filmer om kognitiva nedsättningar 

Publiceras: 20150312

Det vi hör, ser och känner (perceptionen) påverkas bland annat av stress. Johanna Björk berättar om hur vi tolkar våra sinnen.

Motivation del 5 av 5 filmer om kognitiva nedsättningar 

Publiceras: 20150313

Motivation och lust hänger ihop. Därför kan det vara svårt att göra tråkiga saker. Johanna Björk ger tips om hur vi kan använda struktur och uppmuntran för att genomföra uppdrag.


 Föreläsningar


9 februari 2016
Bemötande och strategier

10 mars
Lågaffektivt bemötande


En gubbe i en kanon. Illustration

Informationsblad

Informationsblad
(pdf-dokument,
öppnas i nytt fönster) 

 ____________________


ADHD-konsulent
Andreas Svensson
E-post: adhdkonsulent@agrenska.se

Sara Östberg,
ADHD-konsulent
Tjänstledig

________________________

Mer information
FAMILJESTÖDSENHETEN

Vi vänder oss till familjer med barn/ungdomar, som har svårigheter med koncentration/ uppmärksamhet, t ex ADHD eller har svårigheter med inlärning/beteende.
Diagnos inget krav.


 

 


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations