Föräldrakurser hösten 2013

Intresseanmälan och information om föräldrakurser hösten 2013.

Förskolebarn, text Föräldrakurs grundkurs förskolebarn. 
Den 6 november 2013
(anmälan pdf, öppnas i nytt fönster)

eller anmälan via e-post

Kursen pågår en heldag
från kl 9.00 - ca 15.30.

Lokal: Familjestödsenheten Kruthusgatan 17, plan 6 Göteborg. Avgift: 150 kr, inkluderar frukost och lunch (betalas under kursdagarna).
Föräldrakurs 7-12årFöräldrakurs  7-12 år. 
Den 21-22 oktober 2013
(anmälan pdf, öppnas i nytt fönster)

eller anmälan via e-post

Kursen pågår under två heldagar
från kl 9.00 - ca 15.30.

Lokal: Familjestödsenheten Kruthusgatan 17, plan 6 Göteborg. Avgift: 300 kr, inkluderar frukost och lunch (betalas under kursdagarna).
13-19 år

Föräldrakurs tonår 13-19 år.
Den 19-20 november 2013
(anmälan pdf, öppnas i nytt fönster)

eller anmälan via e-post

Kursen pågår under två heldagar
från kl 9.00 - ca 15.30.

Lokal: Familjestödsenheten Kruthusgatan 17, plan 6 Göteborg. Avgift: 300 kr, inkluderar frukost och lunch (betalas under kursdagarna).


Till dig/er som upplever att ert barn kan ha problem/svårigheter med:

 • koncentration och/eller hyperaktivitet (ADHD)
 • ilska/vredesutbrott
 • att följa rutiner och regler hemma och i skolan
 • att samspela med kamrater
 • inlärning i skolan
 • att lyssna på dig som förälder

  Kursens syfte är att:

 • Öka förståelse och kunskap om barnets eller tonåringens funktionshinder,  och hur det påverkar familj, skola och fritid.
 • Gemensam problemlösning. Föräldrarna delger varandra tips och idéer hur man kan underlätta vardagen med barnet och syskonen.
 • Ge föräldrar möjlighet att dela erfarenheter med andra föräldrar i samma situation samt att stärka föräldrarollen.

Kursens innehåll bestäms utifrån föräldrarnas frågor och behov.


Kursledare:

Ann-Marie Alwin, pedagog/sjuksköterska, Annika Bengtner, pedagog,
Anette Jonsson, socionom

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår, med intyg från skolläkare, i form av tillfällig föräldrapenning från försäkringskassan om barnet har en medicinsk diagnos: ADHD.

När vi fått ihop ett antal föräldrar, skickas en inbjudan ut
och kursen genomförs. 

För mer information kontakta:


Annika Bengtner, pedagog
Anette Jonsson, socionom
Tel: 031-15 49 50
E-post: familjestodsenheten
@agrenska.se


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations