Familjevistelser

Samling med pictogram. Foto

Vad är Ågrenskas familjevistelse?

Ågrenska arrangerar varje år drygt tjugo familjevistelser för familjer från hela Sverige, som har barn med sällsynta sjukdomar och syndrom. Vistelserna, som vänder sig till hela familjen, ger en unik möjlighet för familjerna att möta andra i samma situation, få kunskap och utbyta erfarenheter.

Personal och barn som hoppar studsmatta. FotoVid varje familjevistelse kommer ungefär tio familjer med barn som har samma sällsynta diagnos till Lilla Amundön.

Många gånger har barn och föräldrar aldrig tidigare träffat andra med samma diagnos eller haft tillgång till adekvat information. Ågrenskas familjevistelse är ett unikt tillfälle att få kunskap och insikt. Ågrenskas familjevistelser utgör ett viktigt komplement till habiliterings-, sjukvårds- och andra samhällsinsatser


Hur är programmet upplagt?

Programmet till varje familjevistelse skräddarsys utifrån den specifika diagnosen och deltagande familjers behov.

Föräldraprogrammet innehåller föreläsningar och diskussioner kring aktuella medicinska rön, pedagogiska frågor, psykosociala aspekter samt det stöd som samhället kan erbjuda. En stor del av föräldraprogrammet utgår från föräldrarnas frågor och aktuella situation. Detaljerat program färdigställs en tid före vistelsen och finns här.
Barn och ungdomar har under familjevistelsen ett skräddarsytt program som innefattar skola, förskola och fritidsaktiviteter. Programmet är anpassat utifrån varje barns förutsättningar, möjligheter och behov. Aktiviteter under veckan är pedagogiskt upplagda och sker i små grupper med hög personaltäthet.
Information om diagnosen erbjuds på anpassad nivå. Genom samtal, lek och spel erbjuds möjligheter att utbyta erfarenheter om vad det innebär att ha diagnosen respektive att ha ett syskon med funktionsnedsättning.
I Ågrenskas barnteam arbetar bl.a. förskollärare, lärare, fritidsledare, specialpedagoger och sjuksköterskor

Hur ansöker man till familjevistelse?

Blankett för ansökan till de olika familjevistelserna finns här under respektive diagnos.  Ifylld ansökan skickas till Familjeverksamheten på Ågrenska. Vi  lämnar besked angående plats på vistelsen inom två veckor efter sista ansökningsdatum. Sista ansökningsdatum för kommande familjevistelser ser du här.

Vad är kostnaden för familjevistelse
och vem betalar?

Familjevistelse på Ågrenska bekostas oftast av hemlandstinget, t ex habilitering eller annan behandlande verksamhet. Kostnaden för Ågrenskas familjevistelse är 23 000 kr per familj. Inför 2016 kommer indexuppräkning göras med 2015 års VPI-index.
 
Det är vårdnadshavares ansvar att kontakta barnets läkare eller kurator beträffande finansiering av familjevistelsen och eventuellt resebidrag. Du som vårdnadshavare ansvarar också för att skicka betalningsförbindelse till Ågrenska (t.ex. genom specialistvårdsremiss eller intyg på betalningsansvar). Detta görs snarast efter preliminärt besked om plats. Platsen är definitiv först när Ågrenska mottagit betalningsförbindelsen.

Vårdnadshavare som behöver avstå från arbete under familjevistelse på Ågrenska kan ansöka om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan, föräldrapenning betalas ut fram till den dagen barnet fyller 16 år. Intyg som styrker närvaron under familjevistelsen lämnas av Ågrenska till vårdnadshavare vid veckans slut. Kontakta Försäkringskassan vid eventuella frågor angående regler för tillfällig föräldrapenning (TFP).

Finns möjlighet för personal och närstående att delta och vad är kostnaden?

Under familjevistelsen kan personal som möter barn med den aktuella diagnosen delta i utbildning under två dagar.

Erfarenheter från Ågrenska har visat att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj och berörd personal deltar tillsammans. Till utbildningsdagarna kan även föräldrar som inte deltar i familjevistelsen, närstående och övriga intresserade anmäla sig. Kostnaden för två utbildningsdagar är 1 950 kr per person (exkl moms). Ågrenskas dokumentation för den aktuella diagnosen samt kaffe och lunch ingår. Mer information och blanketter för anmälan finns här under respektive diagnos. 

 
Vart vänder jag mig för mer information?

Du är välkommen att kontakta oss i Familjeverksamheten om du har fler frågor eller funderingar angående Ågrenskas familjevistelser och utbildningsdagar.
Informationsfolder, Familjevistelse 2015
(utskriftsvänligt format,  pdf-dok, öppnas i nytt fönster)

Telefon:
Växel 031-750 91 00
(fråga efter Familjeverksamheten)
Elisabeth Arvidsson: 031 - 750 91 46
Ingrid Fabo: 031 - 750 91 62
Fax: 031 - 750 91 77
E-post: agrenska@agrenska.se

Vi som arbetar i familjeverksamheten

Administratörer: Ingrid Fabo, Elisabeth Arvidsson
Verksamhetsansvariga: Annica Harrysson, AnnCatrin Röjvik
Koordinatorer: Cecilia Stocks, Johanna Skoglund
Redaktörer: Pia Vingros, Johanna Lagerfors och Marianne Lesslie


 

 


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations