Korttidsvistelser

Ågrenskas motorbåt ute på havet. Foto
Ågrenska bedriver korttidvistelse/avlastning på veckoslut, långhelger och skollov. Vi kan erbjuda korttidsvistelse för barn och ungdomar med de flesta typer av funktionsnedsättningar. Upptagningsområde är framför allt Göteborg och kranskommunerna, men även deltagare längre bort ifrån är välkomna.

Deltagarna kommer regelbundet i fasta grupper och möter samma kamrater och samma personal vid varje tillfälle. Barn som blåser såpbubblor. Foto.Vi försöker sätta samman så homogena grupper som möjligt, för att deltagarna ska ha utbyte av umgänget och av gemensamma aktiviteter. Vi vill ge möjlighet till upplevelser liknande dem som ungdomar utan funktionsnedsättningar brukar få.

Deltagarna och personalen formar tillsammans innehållet i verksamheten utifrån de olika gruppernas och deltagarnas förutsättningar och önskemål


Våra gemensamma mål för korttidsverksamheten innefattar bland annat frigörelse från familjen, förberedelse för vuxenlivet med delaktighet i samhället, möjlighet till utveckling av sociala kontakter och förmågor,  insikt i funktionsnedsättningen och dess konsekvenser samt avlastning för familjen.

Vi dokumenterar och utvärderar kontinuerligt.

Korttidsvistelsen bekostas av deltagarnas hemkommun/stadsdel. En förutsättning för varje deltagare är alltså att kommunen beslutar om plats på Ågrenska.

I Gula Huset, Villan och Gråbo har vi korttidsgrupper för deltagare med de flesta typer av funktionsnedsättningar 

För mer information kontakta
birgit.johansson@agrenska.se 031-750 9123
cecilia.stocks@agrenska.se 031-750 9165
gunilla.jaeger@agrenska.se  031-750 9165

I Öbo bedriver vi korttidsverksamhet för barn och ungdomar med ADHD, Aspergers syndrom och liknande.
För mer information kontakta: 
joachim.hilvenius@agrenska.se 031-750 91 25
cecilia.stocks@agrenska.se 031-750 91 60 
 


 

Sommarläger. logotyp.

 på Ågrenska 2014!


För mer information kontakta:


Birgit Johansson. Foto

MAS, Chef Barnteamet
Birgit Johansson
Tel: 031-750 91 23
birgit.johansson@agrenska.se

Gunilla Jaeger. Foto
Verksamhetschef Korttidsverksamheten
Gunilla Jaeger
Tel: 031-750 91 65
gunilla.jaeger@agrenska.se

Cecilia Stocks
Socionom
Cecilia Stocks
Tel: 031-750 91 60
cecilia.stocks@agrenska.se


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations