Kurser/Utbildningar

Stora stranden. Foto
Ågrenska på Lilla Amundön i Göteborg, arrangerar kurser, seminarier, skräddarsydda utbildningar och konferenser med 15 års erfarenhet av utbildnings- och utvecklingsarbete. Vi har även stor erfarenhet av arbete med människor som har funktionsnedsättning, speciellt med inriktning på sällsynta diagnoser. Välkommen med din kursanmälan.

Hösten 2014

Ytterligare kurser planeras, mer information kommer
26-27 augusti Angelmans syndrom*
3 september Epilepsi i vardag hos barn, ungdomar och vuxna
9-10 september Tuberös skleros*
16-17 september Leukodystrofi*
18 september TVPS-3
23-24 september Kraniofaryngeom - Barncancerfonden*
25 september Sexuell hälsa, kognitiva funktionsnedsättningar och bemötande
7-8 oktober Fetalt alkoholsyndrom, FAS*
9 oktober ITPA fördjupning
14-15 oktober CDG-syndromet*
4-5 november Pitt-Hopkins syndrom, Mowat-Wilsons syndrom*
6 november En kväll på Mun-H-Center i samarbete med Ågrenska
"Att leva med narkolepsi", kvällsföreläsning 17.30-20.00
11-12 november 18q-deletionssyndromet/monosomi 18q-syndromet*
18-19 november Iktyos*
2-3 december Fenylketonuri, PKU*
9-10 december Narkolepsi i samband med Pandemrixvaccination
* Kurs i samband med familjevistelse

2015

13-14 januari LCHAD-brist*
27-28 januari Fragilt X-syndrom*
3-4 februari Williams syndrom*
17-18 februari Beckwith-Wiedemanns syndrom*
26 februari Epilepsi i vardagen
3-4 mars Mitokondriella sjukdomar*
19 mars TVPS 3 - ett diagnosverktyg för barn och unga med perceptionssvårigheter
24-25 mars Ektodermal dysplasi*
26 mars Sexuell hälsa, kognitiva funktionsnedsättningar och bemötande
21-22 april 22q11-deletionssyndromet*
29 april Epilepsi i vardagen
5-6 maj Anonymous*
19-20 maj Barn och ungdomar som insjuknat i stroke*
2-3 juni Spinal muskelatrofi*
25-26 augusti Lennox-Gastaut syndrom (svårbehandlad epilepsi)
8-9 september Silver-Russells syndrom*
29-30 september Sturge-Webers syndrom*
6-7 oktober Ehlers-Danlos syndrom*
3-4 november Rubinstein-Taybis syndrom*
17-18 november Mukopolysackaridos, MPS-sjukdomar
1-2 december PANDAS/PANS*
8-9 december Duchennes muskeldystrofi*
* Kurs i samband med familjevistelse


Verksamhetsutveckling/Skräddarsydd utbildning

Ågrenska arbetar framgångsrikt med allt fler grupper och organisationer där vi inte bara tillför kompetens utan även är ett stöd i utvecklingsprocessen.
Nedan finns exempel på områden där vi kan erbjuda kompetensutveckling. Oftast behövs god framförhållning vid beställning (ca 2-3 månader).

• Epilepsi
• Syskonrelationen
• Förflyttningsteknik
• Aktiviteter för barn inom särskolan
• Bra förhållningssätt och gott bemötande
• Kommunikation för barn/ungdomar på tidig utvecklingsnivå
• Hur möter vi barn och ungdomar med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
• Vi hjälper även till att anordna studiedagar.

Kontakta oss för kostnadsfritt samtal om er verksamhet och era mål. 

Aktuellt:Se filmen på vår
konferensanläggning!

Konferens & Catering

Räkor på ett grillspett. Foto
Mat med inspiration från Lilla Amundön


Utsikt över havet. Foto
Lugn och avskild konferensmiljö vid havetVåra Konferenslokaler


För mer information
kontakta:

AnnCatrin Röjvik. Foto 
Kursansvarig
AnnCatrin Röjvik
Tel: 031 - 750 91 70
Email: AnnCatrin Röjvik

Annika. Foto
Kursansvarig
Annica Harrysson
Tel: 031 - 750 91 68
Email: Annica Harrysson


Ingela Markenstrand. Foto.
Sekreterare
Ingela Markenstrand
Tel: 031 - 750 91 71
Email:
Ingela Markenstrand


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations