Kurser/Utbildningar

Stora stranden. Foto
Ågrenska på Lilla Amundön i Göteborg, arrangerar kurser, seminarier, skräddarsydda utbildningar och konferenser med 15 års erfarenhet av utbildnings- och utvecklingsarbete. Vi har även stor erfarenhet av arbete med människor som har funktionsnedsättning, speciellt med inriktning på sällsynta diagnoser. Välkommen med din kursanmälan.

2015

13-14 januari LCHAD-brist*
21 januari Må och Prestera bättre - Emma Igelström
27-28 januari Fragilt X-syndrom*
3-4 februari Williams syndrom*
17-18 februari Beckwith-Wiedemanns syndrom*
26 februari Epilepsi i vardagen för barn och unga
3-4 mars Mitokondriella sjukdomar*
19 mars TVPS 3 - ett diagnosverktyg för barn och unga med perceptionssvårigheter
24-25 mars Ektodermal dysplasi*
26 mars Sexuell hälsa, kognitiva funktionsnedsättningar och bemötande
21-22 april 22q11-deletionssyndromet*
28 april "Det händer när du vilar"-Tomas Sjödin FULLTECKNAD!
En kvällsföreläsning i samarbete med Mun-H-Center
29 april Epilepsi i vardagen för vuxna
5-6 maj Anonymous*
12 maj Angelmans syndrom
19-20 maj Barn och ungdomar som insjuknat i stroke*
2-3 juni Spinal muskelatrofi Konferens/Utbildningsdagar
25-26 augusti Lennox-Gastaut syndrom (svårbehandlad epilepsi)
8-9 september Silver-Russells syndrom*
15-16 september Leukemi-Barncancerfonden
29-30 september Sturge-Webers syndrom*
6-7 oktober Ehlers-Danlos syndrom*
20-21 oktober Hjärntumör-Barncancerfonden
3-4 november Rubinstein-Taybis syndrom*
17-18 november Mukopolysackaridos, MPS-sjukdomar
1-2 december PANDAS/PANS*
8-9 december Duchennes muskeldystrofi*
* Kurs i samband med familjevistelse


Verksamhetsutveckling/Skräddarsydd utbildning

Ågrenska arbetar framgångsrikt med allt fler grupper och organisationer där vi inte bara tillför kompetens utan även är ett stöd i utvecklingsprocessen.
Nedan finns exempel på områden där vi kan erbjuda kompetensutveckling. Oftast behövs god framförhållning vid beställning (ca 2-3 månader).

• Epilepsi
• Syskonrelationen
• Förflyttningsteknik
• Aktiviteter för barn inom särskolan
• Bra förhållningssätt och gott bemötande
• Kommunikation för barn/ungdomar på tidig utvecklingsnivå
• Hur möter vi barn och ungdomar med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
• Vi hjälper även till att anordna studiedagar.

Kontakta oss för kostnadsfritt samtal om er verksamhet och era mål. 

För mer information kontakta:


 
Utbildningskoordinator
Maria Björkqvist
Tel: 031 - 750 91 20
Email: Maria Björkqvist

Ingela Markenstrand. Foto.

 

 

 

 

 

 


Sekreterare

Ingela Markenstrand
Tel: 031 - 750 91 71
Email:
Ingela Markenstrand


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations