Kurser/Utbildningar

Stora stranden. Foto
Ågrenska på Lilla Amundön i Göteborg, arrangerar kurser, seminarier, uppdragsutbildningar och konferenser med 15 års erfarenhet av utbildnings- och utvecklingsarbete. Vi har även stor erfarenhet av arbete med människor som har funktionsnedsättning, speciellt med inriktning på sällsynta diagnoser. Välkommen med din kursanmälan.

2016

12-13 jan Sotos syndrom*
21 januari Epilepsi i vardagen, eftermiddag 13.30-16.30
21 januari Förflyttningsteknik, kväll 18.00-21.00
26-27 jan Turners syndrom*
2-3 feb 22q11-deletionssyndromet*
9 februari Bemötande och strategier, kväll 18.00-20.00
23-24 feb Prader-Willis syndrom*
1 mars Vi vann – samarbetslekar för att stärka gruppen, heldag
2 mars Utveckling genom lek-lek och aktiviteter för barn och unga på tidig utvecklingsnivå, eftermiddag 13.30-16-30
2 mars Syskonkärlek-i skuggan av ett syskon?, kväll 18.00-20.00
3 mars Förflyttningsteknik, förmiddag 09.00-12.00
3 mars Epilepsi i vardagen, eftermiddag 13.30-16.30
8-9 mars Neurofibromatos, typ 1*
10 mars Lågaffektivt bemötande, eftermiddag 13.30-16.30
15-16 mars Hjärntumör, barn under 13 år- Barncancerfonden*
17 mars Sexualitet, funktionsnedsättningar och professionellt förhållningssätt, heldag
5-6 april VACTERL association*
12-13 april Spinal muskelatrofi, SMA*
21 april Med magen i fokus, eftermiddag 13.30-16.30
26-27 april Incontinentia pigmenti*
28 april Kommunikationsstöd – tecken och pekprat på bilder och symboler, heldag
10-11 maj Multipel skleros, MS*
17 maj Den längsta resan är inåt, kväll 18.00-20.00 
Inspirationskväll i samarbete med Mun-H-Center
17-18 maj Retts syndrom*
19 maj Vardagen i skarpare konturer- om bemötande och föräldraskap i vår tid, heldag
31 maj-1 juni Artrogrypos*
30-31 augusti Ryggmärgsbråck*
6-7 september Kromosom 22-förändringar*
20-21 september Diagnos ej fastställd- Barncancerfonden*
27-28 september Markörkromosom 15-syndromet*
11-12 oktober PDH-brist, GLUT1-brist syndrom*
18-19 oktober Beckers muskeldystrofi*
25-26 oktober Hjärntumör barn från 13 år - Barncancerfonden
8-9 november Duchennes muskeldystrofi*
15-16 november VLCAD-brist*
29-30 november Potocki-Lupskis syndrom, Duplikation 17p11.2-syndromet*
6-7 december Epidermolysis bullosa*
* Utbildningsdagar i samband med familjevistelse


Verksamhetsutveckling/Uppdragsutbildning

Ågrenska arbetar framgångsrikt med allt fler grupper och organisationer där vi inte bara tillför kompetens utan även är ett stöd i utvecklingsprocessen.
Nedan finns exempel på områden där vi kan erbjuda kompetensutveckling. Oftast behövs god framförhållning vid beställning (ca 2-3 månader).

• Epilepsi
• Syskonrelationen
• Förflyttningsteknik
• Aktiviteter för barn inom särskolan
• Bra förhållningssätt och gott bemötande
• Kommunikation för barn/ungdomar på tidig utvecklingsnivå
• Hur möter vi barn och ungdomar med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
• Vi hjälper även till att anordna studiedagar.

Kontakta oss för kostnadsfritt samtal om er verksamhet och era mål. 

För mer information kontakta:


 
Utbildningskoordinator
Maria Björkqvist
Tel: 031 - 750 91 20
Email: Maria Björkqvist

Ingela Markenstrand. Foto.

 

 

 

 

 

 


Administratör
Ingela Markenstrand
Tel: 031 - 750 91 71
Email:
Ingela Markenstrand


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations