Hur ska vården för barn med epilepsi organiseras

Flygfotopgrafi över Ågrenska. Foto
En konferens riktad till neuropediatriker och barnepilepsisjuksköterskor

Program

09.30 Registrering, kaffe
09.50 Inledning Robert Hejdenberg, vd, Ågrenska
Paul Uvebrant, professor, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
10.00 Epilepsi och gliaceller
Milos Pekny, professor, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
10.30 Epilepsi, stamceller och genterapi
Merab Kokaia, professor, Skånes universitetssjukhus, Lund
11.00 Aktuellt inom barnepilepsikirurgin
Tove Hallböök, överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
11.30 Epilepsi och kognition
Göran Carlsson docent, neuropsykolog, Barnkliniken vid Universitetsklinikerna i Kiel, Tyskland
12.00 Lunch
13.00 Strategier för hur vården ska se ut i Sverige
Gemensam diskussion föräldrar och professionella
14.30 Nordiska erfarenheter av ketogen kost
Per Åmark, överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
15.00 Kaffe
15.30 Epilepsi och psykiatri
Susanna Danielsson, överläkare, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
16.00 Sammanfattning av dagen
16.30 Slut

Konferensdagen är ett samarbete mellan professor Paul Uvebrant, överläkare Ingrid Olsson och överläkare Tove Hallböök, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, Svenska Epilepsiförbundet och
Ågrenska. Föreningen Margarethahemmet finansierade dagen.
Västra Götalandsregionen, Svenska Epilepsiförbundet, Föreningen mararethahemmet och Ågrenska, logotyper

Presentationer


Hur ska vården för barn
med epilepsi organiseras
Konferensdag på Ågrenska
26 okt 2011 riktad till
neuropediatriker och
barnepilepsisjuksköterskor


Här finns presentationer från föreläsare :


Göran Carlsson, docent,
leg.psykolog

Epilepsi och kognition (pdf,
1,18 Mb, öppnas i nytt fönster)


Prof. Merab Kokaia
Prof. Merab Kokaia
Wallenberg
Neurocentrum
Lunds universitet
Epilepsi, stamceller och
genterapi (pdf, 3 Mb, öppnas
i nytt fönster)


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations