Kurser/Utbildningar

Stora stranden. Foto
Ågrenska på Lilla Amundön i Göteborg, arrangerar kurser, seminarier, uppdragsutbildningar och konferenser med 15 års erfarenhet av utbildnings- och utvecklingsarbete. Vi har även stor erfarenhet av arbete med människor som har funktionsnedsättning, speciellt med inriktning på sällsynta diagnoser. Välkommen med din kursanmälan.

2015

2-3 juni

Spinal muskelatrofi Konferens/Utbildningsdagar
FULLTECKNAT 2 juni!
Vi tar emot anmälningar till reservplatslista.

25-26 aug Lennox-Gastaut syndrom (svårbehandlad epilepsi) *
1 sept Att vända svårigheter till möjligheter, Kväll 18.00-20.30
8-9 sept Silver-Russells syndrom*
15-16 sept Leukemi-Barncancerfonden *
17 sept Kommunikation och kommunikationsstöd till vardags och fest, Heldag
18 sept ADHD och autismspektrumtillstånd vid Downs syndrom, Heldag
22 sept Förflyttningsteknik, Kväll 18.00-21.00
29-30 sept Fragilt X-syndromet*
1 okt TVPS 3 - ett diagnosverktyg för barn och unga med perceptionssvårigheter, Heldag
6-7 okt Ehlers-Danlos syndrom*
8 okt

Sexualitet, intellektuella funktionsnedsättningar och professionellt förhållningssätt, Heldag

14 okt 22q11-deletionssyndromet. Heldag
20-21 okt Hjärntumör-Barncancerfonden *
27 okt Att bilda en grupp utan att tävla, Halvdag 09.00-12.00
27 okt Läs- och skrivsvårigheter, Halvdag 13.30-16.30
28 okt Utveckling genom lek - lek och aktivitet för barn och unga på tidig utvecklingsnivå., Halvdag 09.00-12.00
28 okt Epilepsi i vardagen Halvdag 13.30-16.30
3-4 nov Rubinstein-Taybis syndrom*
4 nov Förflyttningsteknik, Kväll 18.00-21.00
12 nov Williams syndrom Heldag
17-18 nov Mukopolysackaridos, MPS-sjukdomar *
25 nov Utveckling genom lek - lek och aktivitet för barn och unga på tidig utvecklingsnivå., Halvdag 13.30-16.30
26 nov Epilepsi i vardagen, Halvdag 13.30-16.30
1-2 dec PANDAS/PANS*
8-9 dec Duchennes muskeldystrofi*
* Utbildningsdagar i samband med familjevistelse


Verksamhetsutveckling/Uppdragsutbildning

Ågrenska arbetar framgångsrikt med allt fler grupper och organisationer där vi inte bara tillför kompetens utan även är ett stöd i utvecklingsprocessen.
Nedan finns exempel på områden där vi kan erbjuda kompetensutveckling. Oftast behövs god framförhållning vid beställning (ca 2-3 månader).

• Epilepsi
• Syskonrelationen
• Förflyttningsteknik
• Aktiviteter för barn inom särskolan
• Bra förhållningssätt och gott bemötande
• Kommunikation för barn/ungdomar på tidig utvecklingsnivå
• Hur möter vi barn och ungdomar med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
• Vi hjälper även till att anordna studiedagar.

Kontakta oss för kostnadsfritt samtal om er verksamhet och era mål. 

För mer information kontakta:


 
Utbildningskoordinator
Maria Björkqvist
Tel: 031 - 750 91 20
Email: Maria Björkqvist

Ingela Markenstrand. Foto.

 

 

 

 

 

 


Sekreterare

Ingela Markenstrand
Tel: 031 - 750 91 71
Email:
Ingela Markenstrand


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations