Uppdragsutbildning

Kvanne på Ågrenska. Foto 

Ågrenska har gått från att vara kursanordnare till att bli en utvecklingspartner!

Ågrenska har 15 års erfarenhet av utbildnings- och utvecklingsarbete. Vi har även stor erfarenhet av arbete med människor som har funktionsnedsättning speciellt med inriktning på sällsynta diagnoser. Att Ågrenska Akademin är en kompetent anordnare av kurser och seminarier känner de flesta till. Under senare tid arbetar vi med allt fler grupper och organisationer där vi inte bara tillför kompetens utan även är ett stöd i utvecklingsprocessen.

En kurs är bra för att ge en eller flera personer riktad kompetensutveckling. Men fler och fler organisationer kommer till insikt om att skicka sin personal på enstaka kurser inte alltid ger den utdelning som man hoppas. Eftersom den organisation man kommer tillbaka till är densamma som tidigare brukar det vara svårt att få gehör för de nya idéer och insikter som en eller några individer fått.

Utvecklingsinsatsen måste därför om den skall få långsiktiga effekter involvera hela eller delar av en arbetsplats och kopplas till en utveckling av arbetsorganisationen och verksamheten. Ågrenska Akademin har därför utvecklat en modell för utbildning med parallell utveckling av verksamheten vilken haft god effekt hos flera av våra uppdragsgivare.

För mer information kontakta:


 

 

 

 

 
 

Utbildningskoordinator

Maria Björkqvist
Tel: 031 - 750 91 20
Email: Maria Björkqvist


Ingela Markenstrand. Foto.

 

 

 

 

 


Sekreterare

Ingela Markenstrand
Tel: 031 - 750 91 71
Email:
Ingela Markenstrand


Räkor på ett grillspett. Foto
Mat med inspiration från Lilla Amundön


Utsikt över havet. Foto
Lugn och avskild konferensmiljö vid havetVåra Konferenslokaler


Logi. Foto
Logi med havsutsikt


Konferens folder. Foto
Läs mer och ladda ner
Konferensbroschyr (360 kB
öppnas i nytt fönster)


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations