Kurser/Utbildningar

Stora stranden. Foto
Ågrenska på Lilla Amundön i Göteborg, arrangerar kurser, seminarier, skräddarsydda utbildningar och konferenser med 15 års erfarenhet av utbildnings- och utvecklingsarbete. Vi har även stor erfarenhet av arbete med människor som har funktionsnedsättning, speciellt med inriktning på sällsynta diagnoser. Välkommen med din kursanmälan.

2015

28 april "Det händer när du vilar"-Tomas Sjödin FULLTECKNAT!
En kvällsföreläsning i samarbete med Mun-H-Center
29 april Epilepsi i vardagen för vuxna
5-6 maj Anonymous*
12 maj Angelmans syndrom FULLTECKNAT!
Vi tar emot anmälningar till reservplatslista.
19-20 maj Barn och ungdomar som insjuknat i stroke*
2-3 juni

Spinal muskelatrofi Konferens/Utbildningsdagar
FULLTECKNAT 2 juni!
Vi tar emot anmälningar till reservplatslista.

25-26 aug Lennox-Gastaut syndrom (svårbehandlad epilepsi)
1 sept Att vända svårigheter till möjligheter
8-9 sept Silver-Russells syndrom*
15-16 sept Leukemi-Barncancerfonden
17 sept Kommunikation och kommunikationsstöd till vardags och fest
18 sept ADHD och autismspektrumtillstånd vid Downs syndrom
22 sept Förflyttningsteknik
29-30 sept Sturge-Webers syndrom*
1 okt TVPS 3 - ett diagnosverktyg för barn och unga med perceptionssvårigheter
6-7 okt Ehlers-Danlos syndrom*
8 okt Sexuell hälsa, kognitiva funktionsnedsättningar och bemötande
14 okt 22q11-deletionssyndromet. Heldag
15 okt Att bilda en grupp utan att tävla
20-21 okt Hjärntumör-Barncancerfonden
27 okt Att bilda en grupp utan att tävla
27 okt Läs- och skrivsvårigheter
28 okt Utveckling genom lek - lek och aktiviteter för barn och unga på tidig utvecklingsnivå.
28 okt Epilepsi i vardagen
3-4 nov Rubinstein-Taybis syndrom*
4 nov Förflyttningsteknik
12 nov Fragilt X-syndromet
17-18 nov Mukopolysackaridos, MPS-sjukdomar
25 nov Utveckling genom lek - lek och aktivitet för barn och unga på tidig utvecklingsnivå.
26 nov Epilepsi i vardagen
1-2 dec PANDAS/PANS*
8-9 dec Duchennes muskeldystrofi*
* Kurs i samband med familjevistelse


Verksamhetsutveckling/Skräddarsydd utbildning

Ågrenska arbetar framgångsrikt med allt fler grupper och organisationer där vi inte bara tillför kompetens utan även är ett stöd i utvecklingsprocessen.
Nedan finns exempel på områden där vi kan erbjuda kompetensutveckling. Oftast behövs god framförhållning vid beställning (ca 2-3 månader).

• Epilepsi
• Syskonrelationen
• Förflyttningsteknik
• Aktiviteter för barn inom särskolan
• Bra förhållningssätt och gott bemötande
• Kommunikation för barn/ungdomar på tidig utvecklingsnivå
• Hur möter vi barn och ungdomar med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
• Vi hjälper även till att anordna studiedagar.

Kontakta oss för kostnadsfritt samtal om er verksamhet och era mål. 

För mer information kontakta:


 
Utbildningskoordinator
Maria Björkqvist
Tel: 031 - 750 91 20
Email: Maria Björkqvist

Ingela Markenstrand. Foto.

 

 

 

 

 

 


Sekreterare

Ingela Markenstrand
Tel: 031 - 750 91 71
Email:
Ingela Markenstrand


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations