Ågrenskas Stora Pris

Prisutdelning av Ågrenskas Stora Pris. HM Drottning Silvia, Professor Christopher Gilberg (pristagare), Ågrenskas Rolf Lindholm och Anders Olauson. Foto.
Ågrenska har i sitt arbete för barn med funktionsnedsättning konstaterat att behovet av insatser för att ge dessa barn förbättrade levnadsvillkor fortfarande är stort. Genom familje- och anhörigverksamhet, korttidsvistelser, sommarverksamhet, olika projekt och information bidrar Ågrenska till att ge barn med funktionsnedsättning och deras familjer ökade möjligheter till ett bättre liv.

I samhället finns även enskilda som gör viktiga insatser i detta avseende. Ågrenska vill genom sitt Stora Pris uppmärksamma personer som gjort särskilt betydande insatser för barn med funktionsnedsättning.

Ågrenskas Stora Pris, formgiven av gulsmeden Lennart Magnusson, Göteborg. Foto.Prisets storlek och utdelande

Priset är en medalj samt 20 000 kronor och utdelas till en person under högtidliga former.

Prioriterade områden

Ågrenskas styrelse kommer att prioritera angelägna områden som priset skall riktas mot, t ex insatser för sällsynta diagnoser. Prioriteringarna kan variera över åren och beslutas av Ågrenskas styrelse i slutet av varje året för kommande nominering.


Nominering

Personer som gjort särskilt betydande insatser inom forskning och/eller socialt/humant arbete för barn med funktionsnedsättning, kan nomineras.

Nomineringsförfarande

Inbjudan till nominering skall utlysas i början av året då priset skall utdelas. Nomineringen skall ske skriftligen och vara Ågrenska tillhanda senast den 2 april det år priset utdelas. Nominering kan göras av såväl fysisk som juridisk person.

Granskningskommitté

Granskningskommittén utses av Ågrenskas styrelse.

Beslut

Granskningskommitténs förslag föreläggs Ågrenskas styrelse för slutligt ställningstagande.

Ändringar av statuter

Ändringar av dessa statuter kan göras av Ågrenskas styrelse.

Tidigare pristagare

Medaljen Ågrenskas Stora Pris. Foto.Ågrenskas styrelse har hittills haft glädjen att dela ut Ågrenskas stora pris till:

Bengt Hagberg. Foto

1996

Professor Bengt Hagberg

Solveig Johansson. Foto

1999

Solveig Johansson

Professor Christoper Gilberg. Foto

2001

Professor Christoper Gillberg


Specialpedagog Christian Gillberg. Foto

2003

Specialpedagog Christian Aashamar

Terkel Johansson. Foto

2009

Terkel Andersen


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations