Historik

Barn och personal på promenad nere vid havet. Foto

Göteborgsfamiljen grosshandlare Axel Ågren och hans hustru Louise köpte i början på 1900-talet Lilla Amundön för att bygga ett konvalescenthem. Huvudbyggnaden, Gula Huset och en vaktmästarbostad, Gula Villan, uppfördes och anläggningen donerades till Göteborgs Barnsjukhus. 

Svartvitt fotografi på Louise och Axel Ågren. FotoKonvalescenthemmet invigdes av biskopen 26 maj 1914. Det var i första hand barn med TBC som fick konvalescentvård på Ågrenska och senare även barn med andra långvariga eller kroniska sjukdomar tex engelska sjukan och diabetes. Samtidigt byggde Axel Ågren upp en donationsfond (nuvarande Ågrenska Stiftelsen). Avkastningen från fonden skulle gå till konvalescenthemmets verksamhet.


Under andra världskriget tog Ågrenska emot finska barn med TBC. Finska staten tackade genom att ge pengar till en liten vedeldad bastu, som byggdes 1947.  Fram till 2007 var den invändigt i originalskick och användes flitigt av barn, ungdomar, föräldrar och personal. 2007 ersattes den med en större, modernare och tillgängligare bastu.

Gamla bastun nere vid havet. FotoFamiljen Ågren fortsatte att donera och i början på 1950-talet byggde man tex en stor lekstuga, som idag är konferensbyggnaden Vinga. Ungefär vid samma tid uppförde sjukvårdsstyrelsen personalbostäderna Gråbo.

Tack vare medicinska landvinningar och även förbättrade levnadsförhållanden minskade förekomsten av de gamla allvarliga sjukdomarna, barnsjukvården utvecklades, vårdtider förkortades och ett traditionellt konvalescenthem behövdes inte längre, utan Ågrenska konvalescenthemmet stängdes 1978. 

Därefter och fram till 1987 användes Ågrenska, i barnsjukvårdens regi, till sommarvistelse för barn och ungdomar Bad på Stora stranden. Fotomed funktionsnedsättningar och/eller olika sjukdomar.

1985, på initiativ av Anders Olauson, startade planeringen av ”Projekt Ågrenska”, ett centrum för barn med funktionsnedsättningar och deras familjer. Projektet var ett samarbete mellan Ågrenska Stiftelsen, handikapprörelsen, Göteborgs sjukvård, landstingets omsorgsverksamhet, skol- och socialnämnderna i Göteborg.

Byggnaderna renoverades med hjälp av medel från ovannämnda samarbetspartners och tack vare donationer från såväl Drottning Silvia och Anders Olauson. Fotoprivatpersoner som företag, både i form av pengar och framför allt i form av material och arbete.
Dagens Ågrenska invigdes av Drottning Silvia den 23 maj 1989.

 

 

 

 

 


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations