Organisation

Ågrenska AB ägs till 100% av Stiftelsen Grosshandlare Axel H. Ågrens Donationsfond (kallad Ågrenska Stiftelsen) vilken är en så kallad non-profit organisation (den drivs i icke vinstdrivande intresse).

Styrelse

Ordförande

Anders Olauson, Styrelseordförande Ågrenska AB anders.olauson@agrenska.se

Ledamöter

Annika Wennerblom, Stadsdirektör Trollhättan Stad

Tore Bertilsson, VVD, Finansdirektör AB SKF

Paul Uvebrant, Professor, Överläkare Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus

Carl-Hugo Schéle, Styrelseordförande Ågrenska Stiftelsen
   
Conny Persson, Forsknings- och Utvecklingschef Sahlgrenska Universitets Sjukhuset
  
Robert Hejdenberg, VD Ågrenska AB

Ann Nordgren, Docent medicinsk genetik, Medicine doktor, Karolinska Universitetssjukhuset

Personalrepresentant

Astrid Emker Pedagog, barnteamet Ågrenska AB 

Sekreterare

Maria Svensson Sekreterare Ågrenska AB

Revisor

Ann-Lovise Rosenqvist Auktoriserad Revisor Ernst & Young AB
 

Ledningsgrupp

Charlotte Tellermark Chef Ågrenska Support charlotte.tellermark@agrenska.se

Annica Harrysson, Verksamhetsansvarig Familje- och Vuxenverksamheten annica.harrysson@agrenska.se

Robert Hejdenberg VD robert.hejdenberg@agrenska.se

Gunilla Jaeger Verksamhetschef Korttidsverksamheten gunilla.jaeger@agrenska.se

Ylva Wallentin MAS, Chef Barnteamet ylva.wallentin@agrenska.se

Anders Sandegård, Verksamhetschef Assistans anders.sandegard@agrenska.se

AnnCatrin Röjvik, Verksamhetsansvarig Familje- och Vuxenverksamheten anncatrin.rojvik@agrenska.se   


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations