Vill du engagera dig/CSR

Utsikt över havet. Foto
Ågrenska ägs av Ågrenska Stiftelsen och är en non profit organisation. Vi är beroende av människors och olika verksamheters engagemang och generositet för att kunna bedriva verksamheten med den höga kvalitet som vi har.

Ett enkelt sätt att engagera sig är genom att gå med i Ågrenska Vänskapsföreningen, det gör du här. Andra sett att bidra är genom att erbjuda sitt företags produkter eller tjänster till oss. Vi har i dagsläget bland annat stöd ifrån Microsoft som är vår enskilt största supporter. Flera företag väljer att förlägga sin konferens på Ågrenska från vilken allt överskott används i verksamheten.

Vi är i dagsläget i behov av riktade medel till bland annat följande områden: 

  1. Skapa självklarheter för våra målgrupper genom aktiviteter och upplevelser.
  2. Kunskapsspridning och forskning för att förbättra situationen för våra målgrupper
  3. Utveckla "framtidens boendemiljöer" på Ågrenska - en utveckling och renovering utifrån våra målgruppers behov

Kontakta oss gärna för ett samtal om och hur vi skulle kunna lägga upp en gemensam "win-win" situation mellan Ågrenska och ditt företag genom att lägga upp en Corporate Social Resposibility (CSR) - strategi tillsammans.

Stora delar av det stöd som vi får kommer via Vänskapsföreningen som har ett 90-konto som är under ständig granskning av Svensk Insamlingskontroll.

Kontaktpersoner

Anders Olauson, Ordförande anders.olauson@agrenska.se Tel 031-7509150

Robert Hejdenberg, VD robert.hejdenberg@agrenska.se Tel 031-7509180

Aktuellt


AstraZeneca volontärsdag på Ågrenska. Foto
Glädje och arbete i samklang
Leif Nord, CGit överräcker tillsammans med personalengåvan till Tomas Bech, Ågrenska.
CGit stödjer Ågrenska,
engagemang och handling
i samklang

Glädjeresan-2013
Glädjeresan höll auktion till
förmån för Ågrenska och
Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus!


Friluftsdagen på Ågrenska 2013
Tack till alla barn, ungdomar
och personal som gjorde friluftsdagen så lyckad! Ett särskilt tack till Intersport!

Corporate Social Responsibility (CSR)

brukar översättas som företagens samhällsansvar man brukar tala om att företagen skall vara en "good citizen", dvs att företagen skall ta ett medborgaransvar för utvecklingen av samhället och miljön.

CSR arbetet sker ur tre perspektiv:
1. Etiskt ansvarstagande
2. Miljömässigt ansvarstagande 
3. Socialt ansvarstagande


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations