Projekt

En instruktör visar hur man spelar på en fiol. Foto 
Ågrenska har stor erfarenhet av att utveckla idéer och arbetsmetoder i projektform för att sedan integrera delar av dessa i den ordinarie verksamheten.

 

För närvarande bedriver vi bland annat följande projekt:


 

"Kartläggning av vardagspedagogiska konsekvenser vid ovanliga funktionsnedsättning"


"Syskonprojektet"
Samla och sprida kunskap om syskons situation, upplevelser och behov.


"Lätt och rätt om sällsynta diagnoser"
Detta är ett projekt med inriktning på att ta fram lättläst, lättbegriplig, lätttillgänglig och kvalitetssäkrad information om fem sällsynta diagnoser.


Avslutade projekt


 "Kommunicera mera på Ågrenska"
ett projekt för att förbättra kommunikationsmöjligheter i olika miljöer.

"En plats på scenen tillsammans"
ett kulturprojekt med ungdomar med och utan funktionsnedsättningar.
 


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations