Syskonvistelser

Aktivitetsbilder på Ågrenska (kajakpaddling, grillkväll)

Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon

På Ågrenska har vi under många år intresserat oss för syskonens situation och syskonrollen i familjen. Vi har genomfört ett treårigt syskonprojekt som finansierat av Arvsfonden. Besök Syskonkompetens för mer information.

För frågor eller speciella önskemål beträffande syskonvistelser ta kontakt med:

Marcus och SamuelMarcus Berntsson tfn 031-750 91 15
E-post: marcus.berntsson@agrenska.se
Samuel Holgersson tfn 031-750 91 27
E-post: samuel.holgersson@agrenska.se


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations