Syskonvistelser

Aktivitetsbilder på Ågrenska (kajakpaddling, grillkväll)

Syskonläger på Ågrenska för dig i åldern 15-19 år

31 augusti-4 september 2015

 

Nu har du möjligheten att anmäla dig till ett läger för ungdomar som har ett syskon med funktionsnedsättning. 25 ungdomar ges möjlighet att delta. Syftet är att få känna gemenskap och utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.

 

Veckan kommer att innehålla:

  • Samtal om hur det är att ha ett syskon med en funktionsnedsättning.
  • Information och tillfälle för frågor tillsammans med läkare
  • Aktiviteter som t.ex. bada, paddla, fiska, spela bollsporter, kamratbana, strandaktiviteter
  • Skolarbete och det finns möjlighet att göra eventuella diagnostiska- och nationella prov

 

Vistelsen på Ågrenska är kostnadsfri och inkluderar föreläsningar, kost och logi. Resan till och från Göteborg får deltagarna själva bekosta. Vi möter upp på Centralstation/ Landvetter. Lägret startar på måndag 31 augusti kl 11.00 och avslutas på fredag 4 september kl 13.30. Personal från Ågrenska finns på plats dygnet runt.

Inbjudan och ansökningsblankett för utskrift

Har du frågor om lägret kontakta:

Samuel Holgersson, 031-750 91 27, samuel.holgersson@agrenska.se
Astrid Emker, 031-750 91 21, astrid.emker@agrenska.se

Finansiering av lägret:

Medel till detta läger samlas in av Ågrenska Vänskapföreningen via medverkan i GöteborgsVarvet 2015 "Spring för välgörenhet" där löpare valt att springa till förmån för Ågrenska och en sällsynt god sak.

 


Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon

På Ågrenska har vi under många år intresserat oss för syskonens situation och syskonrollen i familjen. Vi har genomfört ett treårigt syskonprojekt som finansierat av Arvsfonden. Besök Syskonkompetens för mer information.

För frågor eller speciella önskemål beträffande syskonvistelser kontakta:

 

Rebecka Eliasson,
031-750 91 28 rebecka.eliasson@agrenska.se

Astrid Emker
031-750 91 21
astrid.emker@agrenska.se

Samuel Holgersson
031-750 91 27
samuel.holgersson@agrenska.se


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations