Vägledning

Hjulspår från en rullstol på stora stranden på Ågrenska. Foto

Vägledning sällsynta diagnoser riktar sig till både professionella och personer som själva har diagnos och deras anhöriga. Kvaliteten på information man hittar idag på Internet varierar. Denna vägledningsfunktion skall verka som en lots för att hitta aktuell och kvalificerad information.


Personer med en eller flera funktionsnedsättning/-ar har många lagstadgade rättigheter till stöd.

Ibland är det svårt att skaffa sig information om sina rättigheter eftersom stödsystemen är olika uppbyggda.

Många av de sällsynta diagnoserna är syndromdiagnoser som ger komplexa och varierande svårigheter i vardagen. Därför är man ofta beroende av flera stödsystem och kan behöva olika stöd i livets olika skeden.

Syftet med denna sida är att man skall kunna hitta tips om vilka rättigheter som finns och länkar som skall kunna leda till relevant information.

För att man skall veta vad man som person eller som familj har för rättigheter inom olika områden skall man i första hand vända sig till de tjänstemän/befattningshavare som finns i stat, kommun och landsting.

Dessutom kan man genom en förening få tips och få reda på vad andra i liknande situation har fått för stöd. Under en vistelse på Ågrenska ingår föreläsningar om samhällets stöd. Där får man även träffa andra med samma diagnos och utbyta erfarenheter. I Ågrenskas nyhetsbrev finns fallbeskrivningar utifrån de olika diagnoser vi haft vistelser för.

För att ta reda på mer om vad du har för rättigheter och få tips kan du söka i vår länksammanställning sorterade enligt rubrikerna till vänster.

 

Länktips


Länk till Socialstyrelsens Vardkatalog-2002-2003 (pdf-dokument, 564byte, öppnas i nytt fönster). Foto 
Länk till Socialstyrelsens Vardkatalog-2002-2003, Högspecialiserad vård av rikskaraktär (pdf-dokument, 564byte, öppnas i nytt fönster). Socialstyrelsens dokumentation om olika sjukvårdshuvudmän när det gäller små och mindre kända handikappgrupper katalogen omfattar även vissa andra specifika resurser på riksnivå för bl.a. habilitering/rehabilitering m.m.


Sjukvårdsrådgivningens logotyp. Länk till webbplatsen

Flera stödinsatser kan du söka på Länk till sjukvårdsrådgivningens hemsida om rättigheter och hjälpmedel.


Sveriges Kommuner och Landsting logotyp.
Om du vill hitta ett landsting klicka här.


Om du vill hitta en kommun klicka här.


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations