Anhörigstöd

Anhöriga som vårdar har rätt till vissa former av stöd tex ekonomisk ersättning för sina insatser. Se till vänster under avsnitt ”Bidrag och ersättningar”.


Anställning av anhörig - närstående

Om du är under 65 år och den du vårdar behöver mycket hjälp under längre tid, kan du bli anställd av kommunen som anhörigvårdare. En anhörig kan även anställas som personlig assistent.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice är en hjälp till föräldrar och anhöriga så att de ska kunna lämna hemmet och veta att den de vårdar, får den omvårdnad som behövs även om de inte är där.  Avlösarservice finns både som en regelbunden insats och i situationer som man inte kan förutse. Den ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar även under kvällar, nätter och helger. Vänd dig till din kommun som du hittar här.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Det innebär avlastning för den som vårdar en anhörig och rekreation för den familjemedlem som har en funktionsnedsättning. Vänd dig till din kommun som du hittar här.

Rådgivning och samtalsstöd

Många kommuner erbjuder rådgivning och samtalstöd individuellt eller i grupp för anhöriga. Vänd dig till din kommun som du hittar här.

Länktips


Länk till Socialstyrelsens Vardkatalog-2002-2003 (pdf-dokument, 564byte, öppnas i nytt fönster). Foto 
Länk till Socialstyrelsens Vardkatalog-2002-2003, Högspecialiserad vård av rikskaraktär (pdf-dokument, 564byte, öppnas i nytt fönster). Socialstyrelsens dokumentation om olika sjukvårdshuvudmän när det gäller små och mindre kända handikappgrupper katalogen omfattar även vissa andra specifika resurser på riksnivå för bl.a. habilitering/rehabilitering m.m.


Sjukvårdsrådgivningens logotyp. Länk till webbplatsen

Flera stödinsatser kan du söka på Länk till sjukvårdsrådgivningens hemsida om rättigheter och hjälpmedel.


Sveriges Kommuner och Landsting logotyp.
Om du vill hitta ett landsting klicka här.


Om du vill hitta en kommun klicka här.


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations