Arbete och sysselsättning

Arbetsmarknadsstöd

Genom Arbetsförmedlingen Rehabilitering kan du få stöd av olika specialister för att kunna få ett arbete eller en utbildning som är lämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Du kan få yrkesvägledning, platsförmedling och arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetsförmedlingen ger olika ekonomiska bidrag. Om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program får du aktivitetsstöd. Andra stöd är lönebidrag som innebär att arbetsgivaren får ett ekonomiskt bidrag till din lön. Du kan få Personligt biträde, det är någon som stödjer dig på arbetsplatsen. Bidrag kan också utgå till anpassning av arbetsplatsen och personliga hjälpmedel, vänd dig till Arbetsförmedlingen. Läs mer om Stöd till personligt biträde, (pdf 81 kb, öppnas i nytt fönster). 

Daglig verksamhet/Sysselsättning

Innebär att man har något meningsfullt att göra på dagarna. Det är en rättighet för personer som tillhör LSS personkrets 1 och 2. Det är personer med utvecklingsstörning, autism och de som fått en begåvningsnedsättning på grund av skada i vuxen ålder. När du är på daglig verksamhet enligt LSS får du habiliteringsersättning. Det är en mindre summa pengar som du får för varje dag du är där. Om det finns särskilda skäl, kan man få daglig sysselsättning även om man inte tillhör de här grupperna. Du bör vara i yrkesverksam ålder och får inte ha ett annat arbete eller gå i skolan samtidigt, vänd dig till din kommun som du hittar här.

Länktips


Länk till Socialstyrelsens Vardkatalog-2002-2003 (pdf-dokument, 564byte, öppnas i nytt fönster). Foto 
Länk till Socialstyrelsens Vardkatalog-2002-2003, Högspecialiserad vård av rikskaraktär (pdf-dokument, 564byte, öppnas i nytt fönster). Socialstyrelsens dokumentation om olika sjukvårdshuvudmän när det gäller små och mindre kända handikappgrupper katalogen omfattar även vissa andra specifika resurser på riksnivå för bl.a. habilitering/rehabilitering m.m.


Sjukvårdsrådgivningens logotyp. Länk till webbplatsen

Flera stödinsatser kan du söka på Länk till sjukvårdsrådgivningens hemsida om rättigheter och hjälpmedel.


Sveriges Kommuner och Landsting logotyp.
Om du vill hitta ett landsting klicka här.


Om du vill hitta en kommun klicka här.


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations