Bidrag och ersättningar

 

Barn – föräldrar

Vårdbidrag

Barn som har en funktionsnedsättning eller barn som är sjuka länge, kan ha ett större vård och omsorgsbehov än andra barn. Vårdbidraget är en ersättning för förälderns merarbete för särskild tillsyn och vård och för de merkostnader som kan bli. Man ansöker hos försäkringskassan som du hittar här.

Kontaktdagar

Föräldrar till barn under 16 år som omfattas av LSS har rätt till 10 kontaktdagar per barn och år. Man ansöker hos Försäkringskassan som du hittar här.

Tillfällig föräldrapenning

Föräldrar till barn mellan 16 och 21 år, som omfattas av LSS, har rätt till tillfällig föräldrapenning om de behöver avstå från arbete på grund av sjukdom hos barnet högst 120 dagar per år. Om barnet går på Särskolans gymnasieutbildning förlängs det till 23 år. Man ansöker hos Försäkringskassan som du hittar här.

Bilstöd

Föräldrar som har ett funktionshindrat barn kan i vissa fall ha rätt till bilstöd om de behöver bilen för att kunna förflytta sig tillsammans med barnet. Man ansöker hos Försäkringskassan som du hittar här.

 

Vuxna

Aktivitetsersättning och sjukersättning

Om du blir så sjuk att du inte kan arbeta eller om du har en funktionsnedsättning som hindrar dig från att arbeta, kan du få ersättning från Försäkringskassan. Upp till 19 år får du tidsbegränsad sjukersättning.
Om du är mellan 19 och 30 år får du aktivitetsersättning, längst tre år i taget. Under den tiden kan du delta i aktiviteter som hjälper dig att förbättra din arbetsförmåga. Därefter och tills du är 65 år, får du sjukersättning. Man ansöker om ersättningen hos Försäkringskassan som du hittar här.

Aktivitetsstöd

Om du är med i ett arbetsmarknadspolitiskt program, till exempel arbetsmarknadsutbildning, arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetspraktik eller verksamhet på datortek kan du få aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingen beslutar om rätt till ersättning och Försäkringskassan betalar ut den.

Bilstöd

Bilstöd är ett bidrag till inköp och anpassning av bil, så att den kan användas av den som har en stor och varaktig funktionsnedsättning kontakta Försäkringskassan som du hittar här.

Handikappersättning

Ungdomar från 19 år och vuxna som är sjuka en länge tid eller har en funktionsnedsättning kan ha stora kostnader för att klara sitt dagliga liv.
Om du fick din funktionsnedsättning innan du fyllde 65 år och har stora omkostnader för din sjukdom eller för din funktionsnedsättning kan du ansöka om Handikappersättning hos Försäkringskassan som du hittar här

Kommunalt Bostadstillägg för Handikappade, KBH

Bidraget kan beviljas till dig som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och som behöver en särskilt anpassad bostad, som är dyrare än en normal lägenhet. Du ansöker om KBH i din kommun som du hittar här.

Körkortsutbildning

Om du beviljats bilstöd kan du få bidrag till körkortsutbildning om du behöver egen bil för resorna till arbete, yrkesinriktad utbildning, rehabilitering eller om du är eller riskerar att bli arbetslös. Man ansöker om körkortsutbildning hos Försäkringskassan som du hittar här.

 

Vuxna – anhöriga/närstående

Hemvårdsbidrag

Om den du vårdar har en funktionsnedsättning och behöver mycket hjälp, kan den som får hjälpen, ansöka om hemvårdsbidrag. Pengarna ska användas som ersättning till den som vårdar. Man kan ansöka i sin kommun som du hittar här.

Närståendepenning

Om du vårdar en svårt sjuk närstående (anhörig eller vän) kan du få närståendepenning från försäkringskassan under högst 60 dagar för varje person som vårdas. Läs mer här. 

Fondmedel, Stiftelser

Det finns många stiftelser och fonder som man kan söka pengar ifrån. Fondmedel beviljas vanligen till särskilda ändamål som utbildning, rekreationsresor, hjälpmedel och tandvård. Handikapporganisationerna, socialsekreterare och kuratorerna på sjukhusen brukar kunna ge information om fonder. Biblioteken har fondböcker som ”Alla dessa fonder” och ”Stora fondboken”. På biblioteket brukar man kunna söka fonder på nätet. Det brukar vara gratis om du har lånekort. Länsstyrelsen har en stiftelsedatabas med en enkel söksida som du hittar här.

Länktips


Länk till Socialstyrelsens Vardkatalog-2002-2003 (pdf-dokument, 564byte, öppnas i nytt fönster). Foto 
Länk till Socialstyrelsens Vardkatalog-2002-2003, Högspecialiserad vård av rikskaraktär (pdf-dokument, 564byte, öppnas i nytt fönster). Socialstyrelsens dokumentation om olika sjukvårdshuvudmän när det gäller små och mindre kända handikappgrupper katalogen omfattar även vissa andra specifika resurser på riksnivå för bl.a. habilitering/rehabilitering m.m.


Sjukvårdsrådgivningens logotyp. Länk till webbplatsen

Flera stödinsatser kan du söka på Länk till sjukvårdsrådgivningens hemsida om rättigheter och hjälpmedel.


Sveriges Kommuner och Landsting logotyp.
Om du vill hitta ett landsting klicka här.


Om du vill hitta en kommun klicka här.


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations