Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdens uppbyggnad och prioriteringar

Hälso- och sjukvården är lite olika organiserat i olika delar av landet till följd av det kommunala självstyret. Hur det är organiserat kan du läsa mera om här.

Det finns ett system för hur man skall prioritera olika insatser. Grundprincipen enligt Hälso- och sjukvårdslagen är ” Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården”. Du kan läsa mer om hur man arbetar med prioriteringar på prioriteringscentrum som du hittar här.

Handikappförvaltningen

Som regel finns det en handikappförvaltning i varje landsting där kan de svara på frågor om vilken verksamhet som bedrivs och vilket stöd man kan få om man har en funktionsnedsättning.
Omfattar ofta:
• Barn-och ungdomshabilitering
• Vuxenhabilitering
• Synverksamhet
• Hörsel-och dövverksamhet och
• Tolkverksamhet.

Habilitering

Habiliteringen är en specialistmottagning som du vänder dig till när du behöver mer hjälp med din funktionsnedsättning än du kan få av andra verksamheter. Habiliteringen ger stöd och insatser till barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar. Det kan till exempel vara utvecklingsstörning, autism, rörelsehinder eller en hjärnskada. Habiliteringen har personal med särskild kunskap om funktionsnedsättningar och om hur det kan påverka vardagslivet. De kartlägger, utreder, behandlar och tränar den som behöver det och hjälper till med hjälpmedel och anpassning av miljön man lever i. De ger även stöd till anhöriga och personal. Habiliteringen är områdesindelad så du tar kontakt med den som finns närmast där du bor. Habiliteringen söker du via ditt landsting du hittar ditt landsting här.

Hemsjukvård

Om du behöver sjukvård i hemmet under kortare eller längre tid, kan du få hemsjukvård. Hemtjänstens personal eller din doktor tar kontakt med hemsjukvården och då kommer sjukvårdspersonalen hem till dig. Hemsjukvården organiseras genom din kommun eller ditt landsting det kan variera.

Landstingen i Sverige

Här hittar du länkar till alla landsting i Sverige med information om olika vårdinstanser.

Läkemedel

Behöver du information om dina mediciner kan du kontakta Apoteket som du hittar här, du kan även gå in på patientfass som du hittar här.

Sjukvårdsrådgivningen.se

Denna hemsida innehåller mängder av fakta och råd. Här kan man bland annat läsa om:
• sjukdomar, skador och symtom
• undersökningar, behandlingar och läkemedel
• graviditet och förlossning, föräldraskap och barnhälsovård
• hälsa och må bra-tips
• hur man hanterar svårigheter och kriser
• hur den friska kroppen ser ut och fungerar
• rättigheter och skyldigheter för patienter och för sjukvårdspersonal
• vilka hjälpmedel man kan få vid funktionsnedsättning
 

Direktlänk med telefonnummer till sjukvårdsrådgivning i alla landsting och regioner.

Länktips


Länk till Socialstyrelsens Vardkatalog-2002-2003 (pdf-dokument, 564byte, öppnas i nytt fönster). Foto 
Länk till Socialstyrelsens Vardkatalog-2002-2003, Högspecialiserad vård av rikskaraktär (pdf-dokument, 564byte, öppnas i nytt fönster). Socialstyrelsens dokumentation om olika sjukvårdshuvudmän när det gäller små och mindre kända handikappgrupper katalogen omfattar även vissa andra specifika resurser på riksnivå för bl.a. habilitering/rehabilitering m.m.


Sjukvårdsrådgivningens logotyp. Länk till webbplatsen

Flera stödinsatser kan du söka på Länk till sjukvårdsrådgivningens hemsida om rättigheter och hjälpmedel.


Sveriges Kommuner och Landsting logotyp.
Om du vill hitta ett landsting klicka här.


Om du vill hitta en kommun klicka här.


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations