Hjälpmedel

Personliga hjälpmedel som man använder i hemmet eller  närmiljön, tex i skola och förskola är ofta sjukvårdshuvudmannens ansvar. Det kan tex gälla förflyttnings-, kommunikations-, syn och hörselhjälpmedel, hjälpmedel för måltider, av- och påklädning mm. Man vänder sig i första hand till sin habilitering eller till vårdcentralen om man inte har någon habiliteringskontakt.

Hjälpmedel i arbetet

Om du behöver hjälpmedel på din arbetsplats kan du få bidrag till individuella hjälpmedel och till särskilda anordningar på arbetsplatsen. De första 12 månaderna får du hjälpmedlen från Arbetsförmedlingen. Därefter har försäkringskassan och arbetsgivaren ett särskilt ansvar för de hjälpmedel du behöver. Du ansöker först om bidraget hos Arbetsförmedlingen och efter 12 månader hos försäkringskassan.

Skola och studier

De hjälpmedel som du behöver för att kunna klara skolgång och studier. Vissa av hjälpmedlen får man genom hälso- och sjukvården andra är det skolans ansvar att skaffa.  Går du i grundskolan eller gymnasiet är det rektorn som ordnar med de hjälpmedel du behöver för din utbildning. På universitet och högskolor vänder du dig till Studievägledaren eller Samordnaren av Handikappstöd. Universitet och högskolor hittar du här.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ger råd och stöd i frågor som rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar till personal inom det offentliga skolväsendet och friskolor som står under statlig tillsyn du hittar dem här

Länktips


Länk till Socialstyrelsens Vardkatalog-2002-2003 (pdf-dokument, 564byte, öppnas i nytt fönster). Foto 
Länk till Socialstyrelsens Vardkatalog-2002-2003, Högspecialiserad vård av rikskaraktär (pdf-dokument, 564byte, öppnas i nytt fönster). Socialstyrelsens dokumentation om olika sjukvårdshuvudmän när det gäller små och mindre kända handikappgrupper katalogen omfattar även vissa andra specifika resurser på riksnivå för bl.a. habilitering/rehabilitering m.m.


Sjukvårdsrådgivningens logotyp. Länk till webbplatsen

Flera stödinsatser kan du söka på Länk till sjukvårdsrådgivningens hemsida om rättigheter och hjälpmedel.


Sveriges Kommuner och Landsting logotyp.
Om du vill hitta ett landsting klicka här.


Om du vill hitta en kommun klicka här.


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations