Lagar och styrdokument

Det finns en rad lagar och styrdokument som reglerar vilka rättigheter man har, prioriteringar som skall gälla och hur verksamhet skall utföras. Här följer länkar till några av de viktigaste.

 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763)

Anger villkoren för hur vården skall bedrivas.
Läs mer här.

Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453)

Anger villkoren för socialtjänsten. 
Här hittar du lättläst om Socialtjänstlagen (pdf 120kb, öppnas i nytt fönster).

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (SFS 1993:387)

Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer med vissa funktionsnedsättningar som ingår i de så kallade personkretsarna. Läs hela lagtexten här.
Här hittar du lättläst om LSS (pdf 102kb, öppnas i nytt fönster).

FN:s olika konventioner om mänskliga rättigheter

Alla konventioner på FN's svenska hemsida.

Lättläst om FN´s standardregler (pdf 1mb, öppnas i nytt fönster).

Lättläst om FN´s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lättläst om FN’s mänskliga rättigheter (pdf 3.31mb, öppnas i nytt fönster). 

Lättläst om Barnkonventionen (pdf 121kb, öppnas i nytt fönster).

Från patient till medborgare

Här finns planen för nationella handikappolitiken.

Länksamling om hjälpmedel och samhällsstöd

Här hittar man bra ytterligare länkar om man har funktionsnedsättning, lagar och förordningar direktlänk till sjukvårdsrådgivningens hemsida.

 

Länktips


Länk till Socialstyrelsens Vardkatalog-2002-2003 (pdf-dokument, 564byte, öppnas i nytt fönster). Foto 
Länk till Socialstyrelsens Vardkatalog-2002-2003, Högspecialiserad vård av rikskaraktär (pdf-dokument, 564byte, öppnas i nytt fönster). Socialstyrelsens dokumentation om olika sjukvårdshuvudmän när det gäller små och mindre kända handikappgrupper katalogen omfattar även vissa andra specifika resurser på riksnivå för bl.a. habilitering/rehabilitering m.m.


Sjukvårdsrådgivningens logotyp. Länk till webbplatsen

Flera stödinsatser kan du söka på Länk till sjukvårdsrådgivningens hemsida om rättigheter och hjälpmedel.


Sveriges Kommuner och Landsting logotyp.
Om du vill hitta ett landsting klicka här.


Om du vill hitta en kommun klicka här.


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations