Personligt stöd

Kontaktperson

Om du behöver hjälp för att kunna delta i samhällslivet, kan du få stöd av en kontaktperson. Detta är ett kamratstöd och inte en yrkesmässig hjälp. Det är någon som både kan hjälpa till med sociala kontakter och fritidsaktiviteter och samtidigt fungera som en vän. Vänd dig till din kommun som du hittar här.

Ledsagarservice

Ledsagare är en kostnadsfri personlig service för att underlätta för dig att komma ut, besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, gå på promenader med mera. Vänd dig till din kommun som du hittar här.

Personlig assistans

Om du har stora funktionsnedsättningar, kan du ha rätt att få hjälp av personlig assistent. Det innebär att du får hjälp med dina grundläggande behov. Det är hjälp med att tvätta sig, att klä av och på sig, att äta och att meddela sig med andra. Då får du också hjälp med allt annat du behöver hjälp med till exempel städning och ledsagning. Du kan själv bestämma vem som ger dig hjälpen och hur och när du ska ha den. Handläggaren i stadsdelsförvaltningen och hos försäkringskassan har samma riktlinjer när de beslutar om personlig assistans. Behöver du hjälp medan du väntar på beslutet ska du vända dig till stadsdelsförvaltningen där du bor.  Både barn och vuxna kan ha personlig assistans. Vänd dig till din kommun som du hittar här eller Försäkringskassan som du hittar här.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Detta är en möjlighet till rekreation och miljöombyte för Dig som har en funktionsnedsättning. Samtidigt är det avlastning för föräldrar och andra anhöriga. Du som bor tillsammans med dina anhöriga kan bo på korttidshem ibland eller hos en stödfamilj, som är en annan familj än den egna. Det kan vara till exempel en helg i månaden och en vecka på sommaren. Lägerverksamhet är en annan typ av korttidsvistelse. Det är en möjlighet för Dig att delta i olika aktiviteter tillsammans med andra. Det gäller både barn och vuxna. Vänd dig till din kommun som du hittar här.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn är en förlängd fritidshemsverksamhet för skolungdomar som har en funktionsnedsättning och är över 12 år. Den finns före och efter skoldagen och under skolloven. Vänd dig till din kommun som du hittar här.

Individuell plan

Om du tycker att det är svårt att hålla reda på alla du måste träffa för att du har en funktionsnedsättning, kan du begära att få en individuell plan. Det innebär att handläggaren tillsammans med dig gör en plan som visar alla insatser du får och vad de ska leda till. Planen visar vem som har ansvaret för att insatserna genomförs och när de ska ske. Du bestämmer själv vilka personer du vill ska vara med i det arbetet. Det kan vara representanter för anhöriga, försäkringskassan, sjukvården och stadsdelsförvaltningen. Vänd dig till din kommun som du hittar här.

God man

När man fyller 18 år blir man myndig och får sköta sin ekonomi själv och bevaka sina rättigheter. Kan man inte det, på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, kan man få hjälp av en God man. Vänd dig till din kommun som du hittar här.
En God man bevakar dina rättigheter och ser till att du får den hjälp du behöver och sköter om ekonomin. Du ansöker om God man hos Överförmyndaren. Du kan själv föreslå någon som du tycker är lämplig. En God man redovisar varje år hur han har skött sitt uppdrag till Överförmyndaren. För att ha God man får du betala en avgift. Avgiften för God man kan täckas av Handikappersättningen från Försäkringskassan.

Personligt ombud

Om du har en psykisk funktionsnedsättning/sjukdom och behöver stöd för att klara din livssituation, kan du få ett personligt ombud. Det är en person som hjälper dig att ta kontakt med myndigheter och stöttar dig i olika situationer, så att du får den vård och den hjälp du behöver och har rätt till.
Det kan gälla rehabilitering, bostad, personligt stöd, arbete, fritid med mera. Vänd dig till din kommun som du hittar här.

Länktips


Länk till Socialstyrelsens Vardkatalog-2002-2003 (pdf-dokument, 564byte, öppnas i nytt fönster). Foto 
Länk till Socialstyrelsens Vardkatalog-2002-2003, Högspecialiserad vård av rikskaraktär (pdf-dokument, 564byte, öppnas i nytt fönster). Socialstyrelsens dokumentation om olika sjukvårdshuvudmän när det gäller små och mindre kända handikappgrupper katalogen omfattar även vissa andra specifika resurser på riksnivå för bl.a. habilitering/rehabilitering m.m.


Sjukvårdsrådgivningens logotyp. Länk till webbplatsen

Flera stödinsatser kan du söka på Länk till sjukvårdsrådgivningens hemsida om rättigheter och hjälpmedel.


Sveriges Kommuner och Landsting logotyp.
Om du vill hitta ett landsting klicka här.


Om du vill hitta en kommun klicka här.


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations