Resor

En segelbåt ute på havet. Foto

Färdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan åka buss eller spårvagn, kan du ansöka om Färdtjänst. Beviljas du Färdtjänst får du istället åka personbil eller specialfordon. Du kan också få möjlighet att ha med en ledsagare under resan. Har du Färdtjänst, kan du beställa biljetter där, för att åka Färdtjänst i en annan kommun. Det heter engångskort och du måste beställa det två veckor i förväg. Vänd dig till din kommun som du hittar här.

Parkeringstillstånd

Rätt att parkera på så kallad handikapparkeringsplats.  Läkarintyg krävs det finns som regel särskilda ansökningsblanketter. Vänd dig till din kommun som du hittar här.

Riksfärdtjänst

Du kan få Riksfärdtjänst för resor till en annan kommun om resan måste ske på ett särskilt kostsamt sätt. Du måste ansöka hos Färdtjänsten minst 3 veckor i förväg. Behöver du hjälp på resan får du ta med en ledsagare.Vänd dig till din kommun som du hittar här.

Reseersättning

Du kan få reseersättning om du till exempel deltar i arbetsmarknadspolitiska program som utbildning, praktik eller arbetsinriktad rehabilitering. Behöver du någon som följer med på resan kan även den personen få ersättning.
Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om rätt till ersättning och Försäkringskassan betalar ut den.

Sjukresor

Du kan få sjukreseersättning när du behöver vård och åker till sjukhus, läkare, vårdcentral, sjukgymnast, utprovning av hjälpmedel och tandvård.
Du får ersättning för det billigaste färdsättet. Du får alltid betala en del av resan själv, en egenavgift, men det finns ett högkostnadsskydd. Det varierar vem som beslutar om sjukresor (försäkringskassan), vänd dig till din kommun som du hittar här eller ditt landsting som du hittar här.

Länktips


Länk till Socialstyrelsens Vardkatalog-2002-2003 (pdf-dokument, 564byte, öppnas i nytt fönster). Foto 
Länk till Socialstyrelsens Vardkatalog-2002-2003, Högspecialiserad vård av rikskaraktär (pdf-dokument, 564byte, öppnas i nytt fönster). Socialstyrelsens dokumentation om olika sjukvårdshuvudmän när det gäller små och mindre kända handikappgrupper katalogen omfattar även vissa andra specifika resurser på riksnivå för bl.a. habilitering/rehabilitering m.m.


Sjukvårdsrådgivningens logotyp. Länk till webbplatsen

Flera stödinsatser kan du söka på Länk till sjukvårdsrådgivningens hemsida om rättigheter och hjälpmedel.


Sveriges Kommuner och Landsting logotyp.
Om du vill hitta ett landsting klicka här.


Om du vill hitta en kommun klicka här.


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations