Tandvård

Har du en funktionsnedsättning kan du ha större behov av tandvård än andra. Om det finns medicinska skäl till att du har sämre tandhälsa, kan din tandläkare ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Då blir kostnaden inte så stor för dig.


Om du har stora funktionsnedsättningar kan din handläggare i stadsdelsförvaltningen utfärda ett tandvårdskort. Då får du nödvändiga tandbehandlingar inom högkostnadsskyddet. Det gäller även om du bor i bostad med särskild service för funktionshindrade. Vänd dig till din kommun som du hittar här. Om du inte har kontakt med en handläggare kan du själv söka hos Tandvårdsenheten. Du kan också få tandvård som led i en sjukdomsbehandling inom högkostnadsskyddet, men det gäller bara vissa grupper.

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd

Kompetenscenter vid Odontologiska Institutionen i Jönköping är ett nationellt center för patienter med ovanliga diagnoser som behöver omfattande oral habilitering eller rehabilitering. Verksamheten är en resurs för tandläkare, vårdpersonal, patienter och patientföreningar, du hittar dem här.

Mun-H-Center

är ett nationellt orofacialt kunskapscenter (beläget på Lilla Amundön - Ågrenska) vars syfte är att samla, dokumentera och utveckla kunskap kring sällsynta diagnoser samt sprida denna kunskap för att bidra till ett bättre omhändertagande och en högre livskvalitet för de berörda patientgrupperna. Här finner du en databas med information om de orofaciala konsekvenserna av att ha en sällsynt diagnos, du hittar Mun-h-Center här

Länktips


Länk till Socialstyrelsens Vardkatalog-2002-2003 (pdf-dokument, 564byte, öppnas i nytt fönster). Foto 
Länk till Socialstyrelsens Vardkatalog-2002-2003, Högspecialiserad vård av rikskaraktär (pdf-dokument, 564byte, öppnas i nytt fönster). Socialstyrelsens dokumentation om olika sjukvårdshuvudmän när det gäller små och mindre kända handikappgrupper katalogen omfattar även vissa andra specifika resurser på riksnivå för bl.a. habilitering/rehabilitering m.m.


Sjukvårdsrådgivningens logotyp. Länk till webbplatsen

Flera stödinsatser kan du söka på Länk till sjukvårdsrådgivningens hemsida om rättigheter och hjälpmedel.


Sveriges Kommuner och Landsting logotyp.
Om du vill hitta ett landsting klicka här.


Om du vill hitta en kommun klicka här.


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations