Tolkar

Språktolk - för dig som inte förstår svenska

Om du inte förstår svenska har du rätt till en språktolk när du besöker vården eller socialtjänsten. Tala om att du behöver en tolk när du bokar tid för besök. Personalen ordnar då så att en tolk finns på plats vid besöket.

TeleTal

Är ett talstöd, läs- och skrivstöd och minnesstöd på telefon. Du som har tal-, röst- eller språksvårigheter kan använda TeleTal när du ringer. De finns med i samtalet och förtydligar vad som sägs. De kan skriva eller läsa anteckningar och de kan vara ett minnesstöd och påminna om vad du ska säga. Även de som ringer till någon som har tal-, röst- eller språksvårigheter kan använda TeleTal som stöd. Exempel på diagnoser där man kan behöva TeleTal är dyslexi, afasi, stamning, cerebral pares, lindrig begåvningsnedsättning och neurologiska sjukdomar. www.teletal.se

Länktips


Länk till Socialstyrelsens Vardkatalog-2002-2003 (pdf-dokument, 564byte, öppnas i nytt fönster). Foto 
Länk till Socialstyrelsens Vardkatalog-2002-2003, Högspecialiserad vård av rikskaraktär (pdf-dokument, 564byte, öppnas i nytt fönster). Socialstyrelsens dokumentation om olika sjukvårdshuvudmän när det gäller små och mindre kända handikappgrupper katalogen omfattar även vissa andra specifika resurser på riksnivå för bl.a. habilitering/rehabilitering m.m.


Sjukvårdsrådgivningens logotyp. Länk till webbplatsen

Flera stödinsatser kan du söka på Länk till sjukvårdsrådgivningens hemsida om rättigheter och hjälpmedel.


Sveriges Kommuner och Landsting logotyp.
Om du vill hitta ett landsting klicka här.


Om du vill hitta en kommun klicka här.


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations