Vuxenvistelser

Vuxenvistelser. Foto.
Ågrenska erbjuder tredagars vistelser för vuxna, från 18 år och uppåt, med sällsynta syndrom. Vistelserna ger en unik möjlighet för deltagarna att möta andra i samma situation, få kunskap och utbyta erfarenheter.

I skräddarsydda föreläsningar och diskussioner, som utgår från deltagarnas egna frågeställningar förmedlas kunskap om aktuell medicinsk forskning, om psykosociala aspekter, pedagogik, samverkan, lagstiftning med mera. 
Samtal med föreläsare. Foto.Syftet är att deltagarna genom ökad kompetens ska öka sin förmåga att bemästra vardagen.

Vi samarbetar med nationella och internationella specialister inom olika områden, liksom med aktuella patientföreningar, för att kunna erbjuda ett så relevant och högkvalitativt innehåll som möjligt för varje diagnosgrupp. 

Vi arrangerar sex vistelser per år.
Deltagaravgiften är för närvarande 1000 kronor.

Vuxenverksamheten startade 2005 som ett samverkansprojekt mellan Ågrenska och Riksförbundet Sällsynta diagnoser.  Erfarenheterna hittills visar att stödet från samhället ofta inte fungerar vid övergång från barn- till vuxenliv. De sällsynta diagnoserna är ofta syndromdiagnoser som kräver insatser från många olika specialister. Det finns oftast inte tillräcklig kunskap och inte tillräcklig samverkan vare sig mellan eller inom de samhällsinstanser som man är beroende av. Deltagarna påpekar också hur viktigt det är för dem att tillsammans med andra i samma situation få lyssna till och diskutera med föreläsarna och lära av varandra.

Vuxenvistelser 2016

Turners syndrom 25-27 januari
Iktyos 2-4 mars
VACTERL association, VATER association 4-6 april
Aortadissektion 14-16 september
Kvinnor med Fragilt X-syndromet, pre- eller fullmutation 5-7 oktober
Beckers muskeldystrofi 17-19 oktober


Vi arbetar i vuxenverksamheten:

 Vuxenvistelser 2013
Från vänster: Cecilia Stocks, socionom,
AnnCatrin Röjvik
, verksamhetsansvarig, Marianne Lesslie, redaktör.

Önskar ni anmälningsblanketter till vistelserna kontakta Ann-Catrin Röjvik
Tel 031 - 750 91 70, anncatrin.rojvik@agrenska.se  

För mer information kontakta:

Ann-Catrin Röjvik. Foto
Verksamhetsansvarig
AnnCatrin Röjvik
Vuxenverksamheten
Tel: 031-750 91 70
Email: anncatrin.rojvik@agrenska.se 

Cecilia Stocks
Socionom
Cecilia Stocks
Tel: 031-750 91 60
cecilia.stocks@agrenska.se

Kafferast ute i vårsolen på Ågrenska. Foto
Läs intervjun om Vuxenvistelserna 
på Föräldrakrafts hemsida
När föräldrarna inte räcker tillHM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations