Föräldraträffar i Sverige

Ågrenska arrangerar genom Centrum för Sällsynta Diagnoser, CSD, träffar för föräldrar till barn som nyligen fått en sällsynt diagnos. Forskning visar att stöd till föräldrar gör stor skillnad och stärker föräldraskapet.

Föräldraträffar landet runt

Ungefär 50 familjer om året deltar i föräldraträffarna. Många av föräldrarna vittnar om att dessa tillfällen varit värdefulla, då de dels ger en känsla av gemenskap och en insikt om att man inte är ensam i sin situation. Träffarna blir också ett forum för att reflektera över de egna behoven. Vad behöver familjen för att fungera och må bra? Och hur når man dit?
– Ågrenska har stor kompetens när det gäller att möta föräldrar och att arrangera mötesplatser där de får interagera med varandra. Många upplever för första gången att någon annan verkligen förstår dem, när de träffar de andra föräldrarna, säger Astrid Emker.

Konceptet bygger på träffar vid två tillfällen, och hålls av Astrid Emker och Cecilia Stocks. Vid det första får familjerna berätta sin historia för varandra och identifiera vad de hoppas få ut av deltagandet. Det han handla om tips på hur de ska tänka kring barnets syskon, hur de bäst hanterar frågor från omgivningen och hur de ska orka hålla samman som par, till exempel.
– Vid andra träffen har vi ett mer strukturerat samtal utifrån de ämnen som kommit upp vid den första träffen. Då får föräldrarna diskutera olika saker i mindre konstellationer och sedan prata tillsammans hela gruppen. Många upplever att detta blir ett forum där de kan ställa känsliga frågor som det är svårt eller omöjligt att prata med andra om, säger Astrid Emker.
Föräldrarna har barn med olika diagnoser, vilket med tiden visat sig föra med sig positiva effekter.
– Det har gjort att de kommer in på helt andra ämnen än de hade gjort om barnen haft samma diagnos. I det senare fallet är det lätt att fastna i samtal om mediciner och behandling, medan de nu istället kommer in på saker som hur livet påverkas i stort.

Under nästa år kommer den här verksamheten utökas och omfatta fler städer än tidigare. Näst stad ut är Lund, som får sin första föräldraträff i mars 2018. Sedan tidigare hålls föräldraträffar i regi av Ågrenska även i Stockholm, Uppsala och Örebro.

Centrum för sällsynta diagnoser Syd
Träff 1: Onsdag 3 oktobe 13:00 - 16:00
Träff 2: Onsdag 17 oktober 13:00-16:00

Centrum för sällsynta diagnoser i Uppsala - Örebroregionen
Träff 1: Tisdag 30 oktober kl 13:00-16:00
Träff 2: Tisdag 27 november kl 13:00-16:00

Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset
Träff 1: Tisdag 9 oktober kl 13:00-16:00
Träff 2: Tisdag 23 oktober kl 13:00-16:00

Centrum för sällsynta diagnoser Väst 
Träff 1: Måndag 1 oktober kl 13:00-16:00
Träff 2: Måndag 15 oktober 13:00-16:00

En kortfilm med citat från föräldrar som deltagit på föräldraträffar tidigare.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)