Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Ågrenska har under åren 2012-2018 drivit Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD, på uppdrag av Socialstyrelsen och har arbetat med samordning, koordinering och informationsspridning inom området sällsynta diagnoser.


Veronica Wingstedt de Flon

Verksamhetschef, Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser


Fotograf: Semaan Kabbouch

NFSD, arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta diagnoser genom sin webbplats www.nfsd.se och på sociala media (Instagram, Youtube, Facebook, Twitter och Linkedin).

NFSD har arbetat tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta diagnoser och deras närstående.

NFSD har bland annat jobbat för att Centrum för sällsynta diagnoser, CSD ska bildas. Målet har varit att Centrum för sällsynta diagnoser ska finnas vid alla landets sju universitetssjukhus. Centrum för sällsynta diagnoser är nationella arenor för samverkan och samordning av medicinska, pedagogiska, sociala och andra insatser. Här ska personer som lever med sällsynta diagnoser, deras närstående och professioner som kommer i kontakt med personer som lever med sällsynta diagnoser få stöd och hjälp. Man kan till exempel få hjälp med koordination av olika insatser, information och träffa andra i samma situation.

NFSD har också jobbat med utveckling av kunskapsstöd för professionerna och personer som lever med sällsynta diagnoser och deras närstående samt med förbättrad samordning och samverkan mellan hälso- och sjukvården och olika samhällsaktörer.

Sällsynta diagnoser banar väg för framtidens vård och omsorg

Sällsynta liv

Filmer där människor som lever med sällsynta diagnoser och närstående medverkar och berättar om sina sällsynta liv.

Se filmer

Sällsynt profession

Yrkesverksamma delar med sig av kunskap om sällsynta diagnoser.

Se filmer
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)