Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD, som drivs av Ågrenska, har i uppdrag av Socialstyrelsen att samordna och koordinera arbetet inom området sällsynta diagnoser i Sverige. NFSD har också i uppdrag att sprida information inom det sällsynta området.


Veronica Wingstedt de Flon

Verksamhetschef, Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser


Fotograf: Semaan Kabbouch

NFSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta diagnoser och deras närstående.

NFSD jobbar bland annat för att Centrum för sällsynta diagnoser, CSD ska bildas. Målet är att Centrum för sällsynta diagnoser ska finnas vid alla landets sju universitetssjukhus. Centrum för sällsynta diagnoser ska bli nationella arenor för samverkan och samordning av medicinska, pedagogiska, sociala och andra insatser. Här ska personer som lever med sällsynta diagnoser, deras närstående och professioner som kommer i kontakt med personer som lever med sällsynta diagnoser få stöd och hjälp. Man ska till exempel kunna få hjälp med koordination av olika insatser, information och träffa andra i samma situation.

NFSD jobbar också för utveckling av kunskapsstöd för professionerna och personer som lever med sällsynta diagnoser och deras närstående samt med förbättrad samordning och samverkan mellan hälso- och sjukvården och olika samhällsaktörer.

Sällsynta liv

Filmer där människor som lever med sällsynta diagnoser och närstående medverkar och berättar om sina sällsynta liv.

Se filmer

Sällsynt profession

Yrkesverksamma delar med sig av kunskap om sällsynta diagnoser.

Se filmer
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)