Ett grönt löv, foto. 
The Agrenska Academy är en virtuell samlingsplats ämnad för information, forskning och kunskapsspridning kring sällsynta diagnoser.

Det övergripande syftet är att på internationell nivå bidra till att öka livskvalitén för personer med sällsynta diagnoser, deras familjer samt anhöriga.

Målen för the Agrenska Academy är att:

• Verka för spridning av relevanta forskningsresultat till alla de aktörer som personer med sällsynta funktionsnedsättningar, deras familjer och anhöriga är beroende av
• Stimulera till intensivare forskning om sällsynta diagnoser med fokus på individens eller familjens egna erfarenheter.
• Initiera forskning som har sin grund i Ågrenskas familje- och vuxenverksamhet/olika verksamheter med fokus på sociala och psykosociala värden.


The Agrenska Academy planerar att starta ett antal olika forskningsenheter, s.k. ”research studios”. Forskningsenheterna har olika intresseområden som alla utgår från ett holistiskt synsätt. Förslag på forskningsområde, tjänster och specifika önskemål är exempel på vad man ska kunna ta del av på denna hemsida. Här kommer också att erbjudas ett diskussionsforum för kommunikation och samarbete.

Aktuellt


NORDIC CONFERENCE ON RARE DISEASES 4-5 SEPTEMBER 2014
Nordisk konferens om
sällsynta diagnoser i Finland
den 4-5 september 2014

EPF´s Anders Olauson och EU-kommissionär Toni Borg
EPF lansering av patienternas
perspektiv i Eurovalet 2014


EU-kommissionär Toni Borg och Ågrenskas Anders Olauson. Foto
Ågrenska i möte med
EU-kommissionär Tonio Borg


Pressmeddelande

Bild på Ågrenska Gula huset med ballonger. Foto
Bättre hjälp för personer
med sällsynta sjukdomar

Nyheter P4 Göteborg

Myndigheter får bättre kunskap
om sällsynta sjukdomar


Nationella kvalitetsregisterkonferensen 4-5 okt 2011
Patientens röst i kvalitets-
register. Anders Olauson, The European Patients' Forum European patients´forum, logotype.
Se informationsfilmen om EPF
på youtube


Karin Johansson och Anders Olauson. Foto
Ågrenska modell för centrum i Spanien
Svenska Ambassaden i Washington DC. Foto
European Patients Forum President, Anders Olauson, medverkar i vårens "Health and Care" program i Washington DC den 26 mars. Läs mer 

Se programmet på Svenska Ambassaden i Washington DC.

H.M. Konungen och Anders Olauson. Foto
Anders Olauson, grundare av familjeverksamheten på Ågrenska, har tilldelats H.M. Konungens medalj för betydelsefulla insatser inom handikappområdet. Bild Clas-Göran Carlsson.
Pressmeddelande


Anders Olauson. Foto 

Kontaktperson

Anders Olauson, Ordförande anders.olauson@agrenska.se Tel 031-7509150

Vid förfrågningar kontakta även academy@agrenska.se 


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations