Ågrenska modell för centrum i Spanien

Verksamheten vid Ågrenska stiftelsen i Göteborg väcker intresse långt utanför landets gränser. Spanska motsvarigheten till Socialstyrelsen har inspirerats av Ågrenska och byggt upp ett liknande centrum i Burgos.

Ågrenska, som är ett nationellt kompetenscentrum för barn och familjer med sällsynta diagnoser, har ingått ett samverkans- och utvecklingsavtal med Spanien.

Avtalet innebär ömsesidigt kunskapsutbyte och kan leda till gemensamma forskningsprojekt, tror Anders Olauson stiftelsens ordförande.

Källa: Göteborgs-Posten 28 April 2010

Internationella länkar


DiCyT.com logotyp
Nyhetsbyrå för spridning av vetenskap och teknik. Spanskspråkig webbsida.


Anders Olauson. Foto 

Kontaktperson

Anders Olauson, Ordförande anders.olauson@agrenska.se Tel 031-7509150

Vid förfrågningar kontakta även academy@agrenska.se


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations