To start page
Syskonkompetens

Välkommen till SYSKONKOMPETENS – en ny webbsida för alla som är intresserade av att ta del av ny kunskap om hur det är att vara syskon till en syster eller bror med funktionsnedsättning. 

SYSKONKÄRLEK ELLER I SKUGGAN AV ETT SYSKON?

KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV ATT HA EN SYSTER ELLER BROR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Webbsidan presenterar insatser och erfarenheter från projektet som pågår 2009-2012 och är finansierat av Allmänna Arvsfonden inom satsning FÖRDEL BARN!
Syskonprojektet är ett samarbetsprojekt mellan Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting, Ågrenska Stiftelsen i Göteborg,  AMC-föreningen (Artrogryposis Multiplex Congenita), samt leg. psykolog och psykoterapeut Christina Renlund.

Det finns idag inga säkra uppgifter på hur många barn i Sverige som har en syster eller bror med funktionsnedsättning. Från forskning om äldre syskon vet vi att samtal i familjen och att kunna prata om funktionsnedsättningen är ett starkt skydd. Vi vet också att många syskon har bristfällig kunskap om sin systers eller brors funktionsnedsättning och vad den innebär. Vi kan bli bättre på att stärka barn och när det gäller yngre barn måste det ske i ett familjeperspektiv och med föräldrar som bas. För de professionella handlar det om att utveckla sätt att arbeta med familjen som helhet och att samtidigt kunna rikta särskilda insatser till syskon.

AMC-föreningen i Sverige. LogotypHabilitering & Hälsa. Stockholms läns landsting. Logotyp

Ågrenska logotyp
Allmänna arvsfonden logotyp

 


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations