GöteborgsVarvet 2017

Spring för Ågrenska i GöteborgsVarvet 20 maj 2017

Spring Göteborgsvarvet för syskonens skull

GöteborgsVarvet 2017. Anmälan, öppnas i nytt fönster

Spring för Ågrenska och bidra till att syskon till barn med funktionsnedsättning får komma på läger och träffa andra i samma situation.

Vi vill låta syskonen stå i centrum och ge dem verktyg för att bättre förstå och handskas med sin situation. Vi vill ge dem möjlighet att träffa andra i likande situation och ge dem roliga upplevelser mitt i allt allvar som omger dem. De har ofta upplevt svåra situationer och bär med sig upplevelser och frågor de aldrig vågat prata om. Syskon har ofta skuldkänslor och bär på ”hemligheter” som de tror att de är helt ensamma om. En del är rädda att funktionsnedsättningen smittar, andra tror att de själva kan ha orsakat skadan. Dessa syskon glöms ofta bort. Detta vill vi tillsammans med Göteborgsvarvet ändra på!

I tonåren är man mån om att passa in i kamratgruppen. Ofta drar sig tonåringen ifrån familjen och orienterar sig mot kompisarna. Man formar sin identitet, prövar ”vem är jag?” Tonåringen pendlar mellan frigörelse och större självständighet och behovet av familjen som den trygga basen.

Föräldrar kan känna frustration över att tonåringen drar sig undan och inte verkar vilja prata om de känslor och tankar som väcks av syskonet. Det är svårt för tonåringen själv att starta ett samtal kring sin upplevelse, man vill inte ge föräldrarna ytterligare bekymmer.

Behov av kunskaper – behov av samtal

Många tonåringar vet inte så mycket om syskonets funktionsnedsättning, de känner många gånger inte till vilken diagnos syskonet har. Föräldrarna har säkert berättat, men man behöver ta upp frågan med jämna mellanrum, eftersom en del information faller i glömska och förmågan att förstå blir större ju äldre man blir och nya frågor väcks. Vi vet att det är viktigt med kunskap och vana vid att använda orden så att man på ett avspänt sätt kan förklara för kompisar och andra som frågar – eller ser ut att vilja fråga - varför syskonet till exempel gör som det gör. Ju mer man vet om syskonets svårigheter desto tryggare kan man vara när andra undrar.

Tonårssyskon behöver uppmärksamhet och bekräftelse även om de inte så tydligt signalerar det. De kan ofta känna outtalade krav på att vara duktiga.

Vill föräldrarna att hela familjen ska göra saker tillsammans, kan det bli en jobbig situation för syskonet . Som tonåring vill man minst av allt väcka negativ uppmärksamhet. Att skämmas för sitt syskon ger skuldkänslor och man behöver bli respekterad för att man inte vill utsätta sig för det.

Många tonårssyskon har aldrig träffat andra syskon med samma upplevelser. Det är då lätt att tro att de egna upplevelserna är unika och lättnaden är stor när man upptäcker att andra ha samma erfarenheter. Att möta andra och få möjlighet att samtala med andra öppnar upp för tankar kring känslor och upplevelser som hänger ihop med situationen i familjen där ett av barnen har en funktionsnedsättning och ofta står i centrum.

Veckan kommer att innehålla:

  • Samtal om hur det är att ha ett syskon med en funktionsnedsättning.
  • Information och tillfälle för frågor tillsammans med läkare
  • Aktiviteter som bada, paddla, fiska, spela bollsporter, kamratbana, strandaktiviteter
  • Skolarbete och det finns möjlighet att göra eventuella diagnostiska- och nationella prov
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)