Bli medlem

Alla kan bli medlemmar i Ågrenskas vänförening. Du kan vara förälder, mor- eller farförälder, arbeta med barn och unga med funktionsnedsättningar eller representera ett företag. Medlemsavgiften går till projekt för barnen och ungdomarna på Ågrenska.

Syfte

Ågrenska Vänskapsförening är en ideell förening som enligt stadgarna har som ändamål att stödja vård och uppfostran av barn med funktionsnedsättning samt deras närmaste anhöriga.
Lekens dag för allmänheten och Friluftsdagen för särskolan är exempel på årligen återkommande aktiviteter, som genomförs i Vänskapsföreningens regi. 

Som medlem får du:

  • Bidra till barnverksamheten på Ågrenska
  • Prenumeration på tidningen Föräldrakraft
  • Vänskapsnytt, ett nyhetsbrev som skickas till medlemmarna

Bli medlem

Fyll i formuläret nedan och sätt in medlemsavgiften på vårt
plusgiro 909110-9. (märk inbetalningen med ditt namn)

Medlemsansökan Vänskapsföreningen  
Medlemskap
 Klicka på skicka, vänta till svarsmeddelandet dyker upp på skärmen
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)