Systerns assistenter krånglade och resan fick ställas in

Att vara ung vuxen och syskon till en syster eller bror med funktionsnedsättning. En ung kvinna, välutbildad och yrkesarbetande hade fått sin första egna lägenhet i storsta´n och nu skulle mamma och pappa komma från Småland och hälsa på över en helg och dessutom få träffa nya pojkvännen. Men så ringde de, systerns assistenter krånglade och resan fick ställas in.
Det gick inte att ta miste på den djupa besvikelse den unga kvinnan gav uttryck för - kanske inte märkbar för föräldrarna, men för mig när hon berättade… lillasysters behov fick än en gång komma först…
Kanske är det inte förrän i vuxen ålder det blir uppenbart på ett mera medvetet plan att syskonet med funktionshinder har haft en så dominerande roll i familjen och att föräldrarna ägnat så mycken tid och omsorg åt just detta syskon. Att intellektuellt förstå att det skett utifrån många goda skäl kan vara ganska enkelt, men insikten kan ändå vara smärtsam. Man kanske känner att man inte fått det stöd eller den bekräftelse man behövt som barn eller tonåring. Man var en som till synes klarade sig bra själv och sällan orsakade bekymmer. Man kanske skyddade föräldrarna när man hade problem eller mådde dåligt. Kanske levde man med både sorg och ilska under ytan. Man kan känna en besvikelse för att föräldrarnas ork och intresse inte riktigt räckt till - man har inte fått så mycket uppskattning man behövt.
Men det kan också vara så att man förstår vidden av föräldrarnas insatser och uppoffringar för att barnen skulle få det bra - alla barnen. Det verkar vara vanligt att syskon efter skolan är klar tar sig långt bort från familjen.  Man har ett behov av att skapa sitt eget liv, frigöra sig från plikterna hemma och få vara och skaffa vänner i helt nya sammanhang.

Framtiden

Tankar om framtiden kommer alldeles säkert: Hur blir det när inte mamma och pappa orkar längre? Är det jag som ska ta över ansvaret…. ? Sorgen över det som blir så uppenbart att syskonet kan gå miste om - ett intressant arbete, bra kompisar, kärlek och egen familj så småningom – den kan kännas tung. Existentiella frågor dyker upp: ”Varför blir människors villkor så olika? Vad är ett gott liv? Varför hon och inte jag?”
Om tankarna på egna barn börjar bli aktuella kan frågan kring eventuell ärftlighet bli viktig och en kontakt med genetisk rådgivning behöva tas. Funderingar kring om man själv kan komma att få barn med funktionshinder kan ha kommit långt tidigare.
Det unga vuxna syskonet kan också precis som under tonårstiden gripas av sorg över att syskonet inte är som ”ett vanligt syskon som man kan ha en nära kontakt med, ha kul med och göra mycket tillsammans med”.

Träffa andra syskon

Som ung vuxen kan man ha stor nytta av att träffa andra syskon i en grupp. Man har mognat tillräckligt för att ha frigjort sig och kan stå på egna ben. Man har förmåga att både ha visst perspektiv på uppväxtåren och är också i en fas när man funderar över hur den egna framtiden ska bli. Det går att se likheter med andra personers upplevelser, men också skilja ut vad som är unikt för den egna familjen.

Stödresurser

På något håll i landet finns ”syskonstödjare”. Det är säkert en bra idé. Syskon till kroniskt sjuka eller funktionsnedsatta barn är en grupp som är sårbar och som har behov av eget stöd. Skolkurator, skolpsykolog, BUP, skolsköterska, är andra instanser som kan ta emot ungdomar i behov av någon att samtala med. Det kanske kan räcka med några stödsamtal emellanåt för att kunna känna sig styrkt att gå vidare. Ibland kan den unga vuxna ha behov av psykoterapi under en längre tid. Med en speciell uppväxt bakom sig kan det vara en god hjälp i vuxenblivandet.

Förmåga till inlevelse

Ofta har syskon känt sig mer mogna än sina jämnåriga under uppväxtåren. De har haft erfarenheter och kunskaper som inte deras kamrater haft. De har fått förståelse för personer som är lite ”annorlunda” och tar inte heller allt för givet utan har en förståelse och en beredskap för livets nyckfullhet. Många har fått en förmåga till inlevelse i livsvillkoren för dem som inte har det så lätt i samhället. Det är insikter och erfarenheter som sätter spår i deras personligheter och som berikar dem som människor.
Text: Karin Wallgren


 

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)