Föräldrakurs, barn 5-12 år

Tid - 2017
Sista anmälningsdag
Plats Familjestödsenheten Järnbrotts Prästväg 2 vån 4, ingång Teknikhuset. 421 47 Västra Frölunda
Arrangör Familjestödsenheten
Kontaktuppgifter

Annika Bengtner, 0709-346 940, familjestodsenheten@agrenska.se

Pris 300:- Priset inkluderar för- eftermiddagskaffe och lunch
Försäljningsplats FULLTECKNAD. Vi tar emot anmälningar på vår väntelista.

Kursen vänder sig till föräldrar som har barn i åldern 5-12 år

Syftet med kursen är att föräldrar ska få:

  • ökad förståelse och kunskap om barnets funktionsnedsättning och hur det påverkar familj, skola och fritid.
  • lära sig strategier och få verktyg för att kunna hantera konflikter och utbrott i vardagen.
  • lösa problem gemensamt, delge varandra tips och idéer om konkreta strategier och hur man kan hantera konflikter.
  • möjlighet att dela erfarenheter med andra föräldrar i liknande situation.
  • lyfta fram barnets och familjernas styrkor och positiva egenskaper.
  • information om skolan och samhällets stöd.

Kursen hålls i Familjestödsenheten nya lokaler i Frölunda.

Familjestödsenheten
Järnbrotts Prästväg 2 vån 4, ingång Teknikhuset.
421 47 Västra Frölunda 
Tel: 0709-346 940

FULLTECKNAD. Vi tar emot anmälningar på vår väntelista.

Anmälan Föräldrakurs  
Kost
 
Jag medger att mina personuppgifter får finnas med på deltagarförteckningen
Klicka på skicka, vänta till svarsmeddelandet dyker upp på skärmen
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)