16p 11.2 kromosomdeletion och -duplikation

Tid - 2019
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen 1, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

Annica Harrysson, verksamhetsansvarig   031-750 91 68  annica.harrysson@agrenska.se
Clary Cameras, administratör                   031-750 91 62  clary.cameras@agrenska.se

Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med 16p 11.2 kromosomdeletion och -duplikation

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Ansökningsblankett, pdf öppnas i nytt fönster

Programinnehåll

  • Aktuell medicinsk  information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Samhällets stöd.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Munhälsa och munmotorik.

Program

Föreläsare

Christian Wentzel, Barnneurolog och genetiker, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Marie Karpmyr, dietist, Folke Bernadotte regionhabilitering, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala
Ingrid Mattsson Müller, logoped DART - kommunikations och dataresurscenter, Göteborg
Paula Hallberg, föreningsrespresentant NOC, Nätverket ovanliga kromosomavvikelser
Petra Boström, psykolog, Folke Bernadotte Regionhabilitering, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala
Tandläkare, Tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Hovås
Pedagoger, Ågrenska

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med 16p 11.2 kromosomdeletion och -duplikation

Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Genom fortbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.

2 april start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15.
3 april start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15.

Anmälan till utbildningsdagarna

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)