Autoimmuna encefaliter

Tid - 2018
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

AnnCatrin Röjvik, verksamhetsansvarig   031-750 91 70, anncatrin.rojvik@agrenska.se
Clary Cameras, administratör                  031-750 91 62, clary.cameras@agrenska.se

Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med autoimmuna encefaliter

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Ansökningsblankett, pdf öppnas i nytt fönster

 Det kan finnas platser kvar även om ansökningstiden gått ut, tveka inte att kontakta oss.

Programinnehåll:

  • Aktuell medicinsk  information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Samhällets stöd.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Munhälsa och munmotorik.

Program, pdf öppnas i nytt fönster

Föreläsare, kommer att uppdateras

Gunilla Drake af Hagelsrum, överläkare, neurologmottagningen,Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Stefan Berg, överläkare, barnreumatologmottagningen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Ronny Wickström, överläkare, Enheten för Neuropediatrik, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Alex Karlsson-Parra, överläkare, Avdelningen för klinisk immunologi, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Eli Gunnarson, barnneurolog, medicinskt ansvarig för neurorehabiliteringen, Neuropediatriken, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Gunilla Thunberg, logoped, DART - kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, Göteborg
Victor Bjurlid, fysioterapeut, Habiliteringen Barn och Ungdom, Västra Frölunda
Peter Sand, psykolog, Psykiatrimottagning Centrum, Göteborg
Marianne Lillehagen, tandläkare, Pia Dornérus, tandsköterska, Desireé Börjesson Fantini, tandsköterska,
Lisa Bengtsson, logoped, Mun-H-Center, Hovås
Anders Sandegård, Ågrenska assistans
Emy Emker, socionom, Ågrenska
Pedagoger, Ågrenska

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med autoimmuna encefaliter

Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Genom fortbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.

4 december start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15.
5 december start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15.

Anmälan till utbildningsdagarna

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)