Sarkom

Tid - 2017
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten i samarbete med brncancerfonden
Kontaktuppgifter

Annica Harrysson, verksamhetsansvarig, 031-750 91 68, annica.harrysson@agrenska.se

Annica Jansson, administratör, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Ågrenska inbjuder till vistelse i samarbete med Barncancerfonden. Vistelsen vänder sig till familjer vars barn behandlats mot sarkom.

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.
Ansökan till familjevistelse, pdf öppnas i nytt fönster

Programinnehåll:

  • Aktuell medicinsk information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Information från Barncancerfonden.
  • Konsultsjuksköterskans roll.

Föreläsare

Gustaf Österlundh, barnonkolog, Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Peter Bergh, ortopedkirurg, Ortopedkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Simon Castejon, leg fysioterapeut, Fysioterapi barn, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhus, Göteborg
Peter Währborg, professor i beteendemedicin, läkare, psykolog, Göteborg
Bodil Mollstedt, specialpedagog, Ågrenska
Konsultsjuksköterska från en av landets barncancercentrum
Representant från Barncancerfonden, Stockholm 
Program, pdf öppnas i nytt fönster

Kompetensutveckling för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn som behandlats mot sarkom

I samband med familjevistelsen inbjuder Barncancerfonden och Ågrenska personal från skola och vård till två utbildningsdagar.

Barncancerfonden betalar kursavgift, resa, och logi för personal från barnets hemskola.

Erfarenheten visar att det är mycket värdefullt att föräldrar och berörd personal får information och ökad kompetens om orsak och konsekvenserna av barncancer. Med gemensam kunskap underlättas samarbetet på hemorten.

14 november start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15
15 november start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15

Anmälan till utbildningsdagarna, direktlänk till webbformulär

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)