Klinefelters syndrom

Tid - 2019
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

Cecilia Stocks, koordinator                            031-750 91 62  cecilia.stocks@agrenska.se
Elisabeth Arvidsson, administratör               0721-864 042   agrenska@agrenska.se

Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med Klinefelters syndrom.

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Ansökningsblankett, pdf öppnas i nytt fönster

Programinnehåll

  • Aktuell medicinsk  information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Samhällets stöd.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Munhälsa och munmotorik.

Program, pdf öppnas i nytt fönster

Föreläsare

Lars Hagenäs, överläkare, Barnendokrinologmottagningen, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Aleksander Giwercman, överläkare, Reproduktionsmedicinskt centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö
Göran Westlander, verksamhetschef, läkare, Fertilitetscentrum, Carlanderska,Göteborg
Maude Wildow, rådgivare, Specialpedagogiska Skolmyndigheten Västra regionen, Göteborg
Andreas Svensson, ADHD-konsulent, Ågrenska
Tandläkare, Tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Hovås
Pedagoger, Ågrenska
Eva Gundahl, socionom och familjeterapeut, Göteborg
Jenny Lindström Beijar, Our Normal
Mats Svensson, Klinefelter Nätverk

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med Klinefelters syndrom

Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Genom fortbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.

19 februari start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15.
20 februari start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15.

Anmälan till utbildningsdagarna

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)