Klinefelters syndrom

Tid - 2019
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

Annica Harrysson, verksamhetsansvarig      031-750 91 68  annica.harrysson@agrenska.se
AnnCatrin Röjvik, verksamhetsansvarig        031-750 91 70  anncatrin.rojvik@agrenska.se
Elisabeth Arvidsson, administratör                0721-864 042  agrenska@agrenska.se
Clary Cameras, administratör                       031-750 91 62  clary.cameras@agrenska.se

Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med Klinefelters syndrom.

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Ansökningsblankett, pdf öppnas i nytt fönster

Programinnehåll

  • Aktuell medicinsk  information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Samhällets stöd.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Munhälsa och munmotorik.

Program, kommer uppdateras

Föreläsare

Lars Hagenäs, överläkare, Barnendokrinologmottagningen, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Aleksander Giwercman, överläkare, Reproduktionsmedicinskt centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö
Göran Westlander, verksamhetschef, läkare, Fertilitetscentrum, Carlanderska,Göteborg
Tandläkare, Tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Hovås
Pedagoger, Ågrenska

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med Klinefelters syndrom

Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Genom fortbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.

19 februari start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15.
20 februari start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15.

Anmälan till utbildningsdagarna

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)