Prader-Willis syndrom

Tid - 2018
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

Emy Emker, koordinator                            031-750 91 41, emy.emker@agrenska.se

Elisabeth Arvidsson, administratör        031-750 91 46, agrenska@agrenska.se

Clary Cameras, administratör                   031-750 91 62, clary.cameras@agrenska.se

Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med Prader-Willis syndrom

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Ansökningsblankett, pdf öppnas i nytt fönster

Det kan finnas platser kvar även om ansökningstiden gått ut, tveka inte att kontakta oss.

Programinnehåll:

  • Aktuell medicinsk  information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Samhällets stöd.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Munhälsa och munmotorik.

Program, pdf kommer att uppdateras

Föreläsare

Ricard Nergårdh, överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Lovisa Lovmar, Klinisk Genetik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Magnus Aspdahl, fysioterapeut, Karolinska sjukhuset, Stockholm
Kristina Tedroff, överläkare, neurolog, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholm
Ingrid Mattsson Müller, Logoped, DART - kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, Göteborg
Ellen Karlge-Nilsson, dietist, Dietistmottagningen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Christina Havner, specialisttandläkare, Pia Dornérus/Desireé Börjesson Fantini, tandsköterska och Åsa Mogern, logoped, Mun-H-Center, Hovås
Samuel Holgersson, sjuksköterska, Ågrenska
Pedagog, Ågrenska

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med Prader-Willis syndrom

Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Genom fortbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.

16 oktober start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15.
17 oktober start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15.

Anmälan till utbildningsdagarna

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)