Williams syndrom

Tid - 2019
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

Cecilia Stocks, koordinator, 031-750 91 42 cecilia.stocks@agrenska.se
Clary Cameras, administratör 031-750 91 62  clary.cameras@agrenska.se

Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med Williams syndrom.

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Ansökningsblankett, pdf öppnas i nytt fönster

Programinnehåll

  • Aktuell medicinsk  information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Samhällets stöd.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Munhälsa och munmotorik.

Program

Föreläsare

Håkan Wåhlander, överläkare, Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Eva Billstedt, legitimerad psykolog, professor, Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
Britt-Marie Anderlid, klinisk genetiker, överläkare barnneurologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
Kit Wadensjö, psykolog, specialist i klinisk psykologi, Stockholm
Magnus Aspdahl, fysioerapeut, Karolinska sjukhuset, Stockholm
Eva Holmqvist, specialist arbetsterapeut, DART-kommunikations och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, Göteborg
Monika Björn, logoped Sollentuna habiliteringscenter för barn, Stockholm
Tandläkare, tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Hovås
Pedagoger, Ågrenska

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med Williams syndrom

Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Genom fortbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.

5 februari start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15.
6 februari start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15.

Anmälan till utbildningsdagarna

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)