Hälso- och sjukvårdsjuridik för ST-läkare i barn- och ungdomsneurologi med habilitering och andra barnmedicinska specialiteter

Tid - 2018
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås, samt distans
Arrangör Ågrenska på uppdrag av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, och Svensk Neuropediatrisk Förening.
Kontaktuppgifter

Veronica Wingstedt de Flon, veronica.wingstedtdeflon@nfsd.se

Pris 3.300 kr exkl. moms per deltagare på plats eller distans. Kringkostnader: Logi (möjlighet till enklare boende på Ågrenska. Rum med handfat och havsutsikt. Lakan, handduk och frukost ingår. Dusch och toalett i korridoren). Pris för logi: Enkelrum 495:- Del i dubbelrum 355:-, allt exklusive moms.
Karta Visa karta (öppnas i nytt fönster)

En praktiskt inriktad kurs med fokus på vårdpersonalens grundläggande skyldigheter och de särskilda frågor som uppkommer när patienten är barn eller ungdom.

Kurstillfällen: 

2018-02-09 klockan 09:30-17:00 och 2018-03-09 klockan 09:30-17:00.

Min. antal deltagare: 

25

Max. antal deltagare: 

30 platser på Ågrenska, därutöver finns det möjlighet att delta på distans via 10 uppkopplingar (med möjlighet till fler deltagare per uppkoppling).

Målgrupper:

 • ST-läkare inom barn- och ungdomsneurologi med habilitering
 • ST-läkare inom andra barn- och ungdomsmedicinska specialiteter
 • ST-läkare inom barn- och ungdomspsykiatri
 • I mån av plats: Specialister inom barn- och ungdomsmedicinska specialiteter

Delmål enligt SOSFS 2015:8:

 • Barn- och ungdomsneurologi med habilitering: delar av delmål A6 och hela delmål C13
 • Barn- och ungdomsmedicin: delar av delmål A6 och hela delmål C14
 • Barn- och ungdomsallergologi: delar av delmål A6 och hela delmål C13
 • Barn- och ungdomshematologi och onkologi: delar av delmål A6 och hela delmål C14
 • Neonatologi: delar av delmål A6 och hela delmål C13
 • Barn- och ungdomspsykiatri: delar av delmål A6 och delar av delmål C8

Sammanfattning:

En praktiskt inriktad kurs i hälso- och sjukvårdsjuridik med fokus på vårdpersonalens grundläggande skyldigheter och de särskilda frågor som uppkommer när patienten är barn eller ungdom.

Kursens mål och innehåll:

Kursdeltagaren ska efter avslutad kurs uppvisa kunskaper om de regler som gäller vid vård av underåriga patienter. Vidare ska kursdeltagaren efter avslutad kurs uppvisa förmåga att diskutera, analysera och lösa rättsliga frågor som aktualiseras vid vård av barn och ungdomar.

Under kursen behandlas frågor rörande:

 • det svenska rättssystemet,
 • organisatorisk ansvarsfördelning och tillsyn,
 • bestämmanderätten vid vård av barn och ungdomar samt hur den bör beaktas av läkaren,
 • barns och ungdomars integritetsskydd gentemot vårdnadshavare samt hur det bör beaktas av läkaren, 
 • barn och ungdomar som saknar uppehållstillstånd respektive är asylsökande samt hur det bör beaktas av läkaren, 
 • barn och ungdomar med funktionsnedsättningar samt hur det bör beaktas av läkaren,
 • samverkan mellan hälso- och sjukvården och andra samhällsaktörer, t ex skola och socialtjänst,
 • intygsskrivande,
 • läkaren som vittne eller sakkunnig i domstol.

Kursens upplägg:

Kursen består av två kurstillfällen och kursdeltagarna ges möjlighet att delta på plats eller via uppkoppling över videolänk.

Under kursen varvas föreläsningar med diskussioner kring faktiska och fiktiva fall.

För godkänd kurs krävs:

100 % närvaro samt skriftlig hemuppgift

Kursansvarig:

Ragnhildur Kristjansdottir, med dr, överläkare, ST-studierektor barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Kursledare:

Ulrika Sandén, jur dr i medicinsk rätt och lektor vid Örebro Universitet samt Veronica Wingstedt de Flon, jur kand, Ågrenska

Hälso- och sjukvårdsjuridik. Kurstillfällen: 2018-02-09 och 2018-03-09.
 Faktureringsadress om annan än ovan
Kostnadsställe/mottagarkod/beställar-id/referensnummer
 
Kost/Allergi:
Om du är ST-läkare, ange specialitet:
Jag vill delta via uppkoppling över videolänk.
Jag vill boka logi på Ågrenska. OBS! begränsat antal bäddar.
Jag godkänner att uppgifter om mig registreras i Ågrenskas administrativa system. (Se villkor nedan)
Klicka på skicka, vänta till svarsmeddelandet dyker upp på skärmen
    

Villkor

Följande villkor gäller vid anmälan till kursen Hälso- och sjukvårdsjuridik för ST-läkare i barn- och ungdomsneurologi med habilitering och andra barnmedicinska specialiteter.

Villkor för kursen, mer information
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)