Sarkom

Tid - 2017
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås. Lokal: Ågrenska Akademin, Hörsalen
Arrangör Ågrenska i samarbete med Barncancerfonden
Kontaktuppgifter

Annica Harrysson, verksamhetsansvarig, 031-750 91 68, annica.harrysson@agrenska.se

Annica Jansson, administratör, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Pris 1.950:- exkl. moms. I priset ingår fm- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Kompetensutveckling för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar som behandlats mot sarkom.

Barncancerfonden och Ågrenska inbjuder personal från skola och vård till två utbildningsdagar i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska.

Erfarenheten visar att det är mycket värdefullt att föräldrar och berörd personal får information och ökad kompetens om orsak och konsekvenserna av barncancer. Med gemensam kunskap underlättas samarbetet på hemorten.

Barncancerfonden betalar kursavgift, resa, och logi för personal från barnets hemskola.

Tid:

14 november start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15.
15 november start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15.

Programinnehåll:

  • Aktuell medicinsk information.
  • Psykosociala aspekter
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen
  • Information från Barncancerfonden.
  • Konsultsjuksköterskans roll.

Målgrupp:

Utbildningsdagarna vänder sig till alla som arbetar med eller möter barn som behandlats för sarkom, det kan t.ex. vara personal inom förskola skola, sjukvård samt mor- och farföräldrar. Kunskapen och erfarenheterna från dessa dagar visar att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj och berörd personal samt närstående deltar tillsammans.

Föreläsare

Gustaf Österlundh, barnonkolog, Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Peter Bergh, ortopedkirurg, Ortopedkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Simon Castejon, leg fysioterapeut, Fysioterapi barn, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhus, Göteborg
Peter Währborg, professor i beteendemedicin, läkare, psykolog, Göteborg
Bodil Mollstedt, specialpedagog, Ågrenska
Konsultsjuksköterska från en av landets barncancercentrum
Representant från Barncancerfonden, Stockholm  
Program, pdf öppnas i nytt fönster

Personal från barnets hemskola:

Barncancerfonden betalar kursavgift, resa, och logi för personal från barnets hemskola. Kontakta Annica Jansson för mer information, 031- 750 91 62.

Anmälan:

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. Vid avbokning senare än 14 dagar före debiteras halva avgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar innan debiteras hela avgiften. Vid överlåtande av plats meddela namnändring samt eventuella önskemål om specialkost.
Anmälan för utskrift, pdf öppnas i nytt fönster

Anmälan Sarkom
Jag är medföljande skolpersonal, Barncancerfonden betalar
 Faktureringsadress om annan än ovan
Kostnadsställe/mottagarkod/beställar-id/referensnummer
 
Kost/Allergi:
 
Jag godkänner anmälningsvillkoren, se kurser/anmälningsvillkor för mer info:
Klicka på skicka, vänta till svarsmeddelandet dyker upp på skärmen
  
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)