Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - Att förstå, utreda och åtgärda

Tid - 2019
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås. Lokal: Ågrenska Akademin, Drottning Silvias hörsal.
Arrangör Utbildningsverksamheten.
Kontaktuppgifter

Ida Apelmo, utbildningskoordinator, 031-750 91 20, ida.apelmo@agrenska.se

Ingela Markenstrand, administratör, 031-750 91 71, ingela.markenstrand@agrenska.se

Pris 1595 kr exklusive moms. I priset ingår fm/em kaffe och lunch. Vid anmälan av en grupp på fem personer eller fler får ni 5 % rabatt på hela bokningen.
Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Det är angeläget att tidigt upptäcka elever som riskerar utveckla läs- och skrivsvårigheter. Men vad är det då som bör uppmärksammas? Hur gör man en läs- och skrivutredning? Hur går man vidare? Dessa och många andra frågor tas upp under denna utbildningsdag.

Innehåll:                                     

Att göra en kartläggning/utredning för att kunna bedöma arten av läs- och skrivsvårigheter är viktigt, det ger möjligheter att sätta in rätt åtgärder och rätt stöd.
Utbildningen ger en överblick över språklig medvetenhet och tidig läsutveckling. Att förstå hur läsutvecklingen normalt fungerar är en förutsättning för att kunna sätta in rätt åtgärder för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Under dagen kommer följande att tas upp:

 • Läs- och skrivsvårigheter – vad kan de bero på?
 • Vad kännetecknar dyslexi?
 • Kartläggning och utredning:
  - Klassdiagnos/screening
  - Individuell utredning av läs- och skrivsvårigheter
  - Exempel på tester (som gås igenom)
  - Dokumentation
  - Diskussion om åtgärder (träning, kompensation och anpassningar).

Tips!

Dagen efter denna utbildning ges även en utbildning i TVPS-4, ett test som kartlägger visuell perception.

Föreläsare

Britt-Marie Emanuelsson och Karin Allenström
Britt-Marie Emanuelsson och Karin Allenström

Karin Allenström och Britt-Marie Emanuelsson är båda mellanstadielärare med gedigen utbildning vad gäller läsinlärning och läs- och skrivsvårigheter. De har också fortbildat sig när det gäller matematik och matematiksvårigheter. De har i 20 år arbetat centralt inom Utbildningsförvaltningen i Partille kommun (Partille Läs- och skrivstudio) med att bl.a. göra fördjupade pedagogiska utredningar med fokus på läs- och skrivsvårigheter hos elever 6-19 år.  Vid behov kartlägger de även språklig och/eller matematisk förmåga. I deras utredningar kartläggs alltid minnesförmåga samt auditiv och visuell perception (bl. a. med TVPS).

2017 har de gemensamt tilldelats Anita Sandells pris. Priset delas ut av Svenska Dyslexiföreningen för förtjänstfulla insatser av praktisk art inom dyslexiområdet. Priset går till personer som i sin yrkesgärning uträttat något som inneburit en väsentlig förbättring för barn eller vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

Målgrupp

Du som i ditt yrke träffar elever med läs- och skrivsvårigheter t.ex. lärare, specialpedagoger/-lärare logopeder och psykologer.

Anmälan

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. Vid avbokning senare än 14 dagar före debiteras halva avgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar innan debiteras hela avgiften. Vid överlåtande av plats meddela namnändring samt eventuella önskemål om specialkost.
Genom att lämna uppgifter om din person godkänner du att Ågrenska/NFSD registrerar dina uppgifter i vårt administrativa system. Vi använder uppgifterna i våra interna register, för uppföljning och för att skicka information om våra verksamheter. Därutöver lämnar vi inte ut uppgifterna till annan person eller verksamhet. Du har möjlighet att få tillgång till de uppgifter vi registrerar om dig, få dem rättade, få dem raderade och få dem flyttade.
Läs Ågrenskas Personuppgiftspolicy

Med reservation för ändringar.

Anmälan Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
 Faktureringsadress om annan än ovan
Kostnadsställe/mottagarkod/beställar-id/referensnummer
 
Kost/Allergi:
 
 Genom att klicka på skicka-knappen samtycker du till att Ågrenska sparar dina uppgifter för att kunna skicka information som rör Ågrenskas verksamheter till dig. Vi följer Dataskyddsförordningen vid hanteringen av dina uppgifter.
OBS! Anmälan registreras först när du får ett svarsmeddelande på skärmen. Tänk på att inte lämna sidan innan dess. Problem med att skicka anmälan v.g. använd PDF-filen ovan.
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)