Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - Att förstå, utreda och åtgärda

Tid - 2018
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås Lokal: Ågrenska Akademin, Drottning Silvias hörsal.
Arrangör Utbildningsverksamheten
Kontaktuppgifter

Maria Björkqvist, utbildningskoordinator, 031-750 91 20, maria.bjorkqvist@agrenska.se

Ingela Markenstrand, administratör, 031-750 91 71, ingela.markenstrand@agrenska.se

Pris 1596 kr exklusive moms. 1995 kr inklusive moms. I priset ingår fm/em kaffe och lunch.
Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Det är angeläget att tidigt upptäcka elever som riskerar utveckla läs- och skrivsvårigheter. Att göra en kartläggning/utredning för att kunna bedöma arten av läs- och skrivsvårigheter är viktigt. Det ger möjligheter att sätta in rätt åtgärder och rätt stöd. Ju tidigare desto bättre. Men vad är det då som bör uppmärksammas? Hur gör man en utredning av eleverna? Hur går man vidare? Dessa och många andra frågor tas upp under denna utbildningsdag.

Innehåll:

Utbildningen ger en överblick över språklig medvetenhet och tidig läsutveckling. Att förstå hur läsutvecklingen normalt fungerar är en förutsättning för att kunna sätta in rätt åtgärder för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Under dagen kommer följande att tas upp:
Läs- och skrivsvårigheter – vad kan de bero på?
Vad innebär dyslexidiagnosen?

Kartläggning och utredning

  • Klassdiagnos/screening
  • Individuell utredning av läs- och skrivsvårigheter
  • Exempel på tester (gås igenom)
  • Dokumentation
  • Förslag till åtgärder (träning, kompensation och anpassningar).

Föreläsare

Britt-Marie Emanuelsson och Karin Allenström
Specialpedagog Karin Allenström och talpedagog Britt-Marie Emanuelsson

Karin Allenström och Britt-Marie Emanuelsson är båda mellanstadielärare med gedigen utbildning vad gäller läsinlärning och läs- och skrivsvårigheter. De har också fortbildat sig när det gäller matematik och matematiksvårigheter. De har i 20 år arbetat centralt inom Utbildningsförvaltningen i Partille kommun (Partille Läs- och skrivstudio) med att bl.a. göra fördjupade pedagogiska utredningar med fokus på läs- och skrivsvårigheter hos elever 6-19 år.  Vid behov kartlägger de även språklig och/eller matematisk förmåga. I deras utredningar kartläggs alltid minnesförmåga samt auditiv och visuell perception (bl. a. med TVPS).

2017 har de gemensamt tilldelats Anita Sandells pris. Priset delas ut av Svenska Dyslexiföreningen för förtjänstfulla insatser av praktisk art inom dyslexiområdet. Priset går till personer som i sin yrkesgärning uträttat något som inneburit en väsentligt förbättring för barn eller vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

Målgrupp

Du som i ditt yrke träffar elever med läs- och skrivsvårigheter tex lärare, specialpedagoger/-lärare logopeder och psykologer.

Anmälningsvillkor                    

En anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar innan kurstillfället debiteras hela kursavgiften. Vid överlåtande av plats är vi tacksamma för information om namnändring samt eventuella önskemål om specialkost.

Med reservation för ändringar.

Anmälan Läs och skrivsvårigheter
 Faktureringsadress om annan än ovan
Kostnadsställe/mottagarkod/beställar-id/referensnummer
 
Kost/Allergi:
 
Jag godkänner anmälningsvillkoren, för information se www.agrenska.se/vi-erbjuder/kalendarium
OBS! Tänk på att inte uppdatera webbläsaren eller lämna sidan innan svarsmeddelandet syns på skärmen
 
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)