Test of Visual Perceptual Skills (TVPS) 4th edition - ett test som kartlägger visuell perception

Tid - 2018
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås. Lokal: Ågrenska Adademin, Hörsalen
Arrangör Utbildningsverksamheten
Kontaktuppgifter

Maria Björkqvist, utbildningskoordinator, 031-750 91 20, maria.bjorkqvist@agrenska.se

Ingela Markenstrand, administratör, 031-750 91 71, ingela.markenstrand@agrenska.se

Pris 1948 kr exkl moms. 2435 kr inklusive moms. I priset ingår fm/em kaffe och lunch samt viss dokumentation. Testmaterialet säljs separat på Lära Förlag www.logistikteamet.se/laraforlag
Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Test of Visual Perceptual Skills 4th edition (TVPS-4) är ett test som kartlägger visuell perception hos barn och unga vuxna. Testet kan användas vid t ex läs- och skrivutredningar då det ger en kompletterande bild av styrkor och eventuella hinder.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med barn/elever, t.ex. speciallärare, specialpedagog eller psykolog. Med testet TVPS kan du kartlägga deras visuella inlärningskanal och därmed bättre förstå deras lärande.

Den senaste versionen TVPS 4th editionär normerad för åldrarna 5-21 år. Testet är utprovat på fler än 2000 barn i USA och passar även för svenska förhållanden. Det är även användbart för kartläggning av visuell perception hos barn/elever som nyligen kommit till Sverige, eftersom det är icke-språkligt. TVPS är lätt att genomföra och tar cirka 45 minuter. Du ser klart och tydligt var barnet har sina styrkor men också sina eventuella hinder när det gäller visuell perception. Testet används mycket inom specialundervisning och habilitering i USA och används sedan länge i Sverige.

Under utbildningen går vi igenom följande:

Vad är visuell perception?
Genomgång och administration av testmaterialet. 
Uppföljning-fördjupning-åtgärder. Hur kan man hjälpa barn/elever som har svårigheter? Träning eller kompensation? Praktiska råd och tips.

Sagt om utbildningen

”Att det var kunniga och erfarna utbildare som med stöd av egen erfarenhet kunde lyfta exempel och problematisera kring TVPS. Det var även bra att de växlade mellan praktiska/konkreta övningar och det mer teoretiska. ”

”Absolut, har mycket mer insikt i när testet kan utgöra ett stöd för kartläggning, hur testet görs, vad det innehåller och hur man kan tolka resultatet”

”Vi träffar ofta barn med perceptionssvårigheter och det är bra att ha ett gediget bedömningsinstrument att ta till.”

”Jag kommer att ha stor nytta av TVPS. Jag arbetar med nyanlända elever som inte har utvecklat sin svenska. Detta test kan ge mig en bra bild, trots elevens ev svårigheter.”

”Att inse att visuell perception påverkar så många delar i vardagen och då värdet av att kartlägga elevers styrkor och ev. hinder för att ge bra stöd var extra värdefullt. Genomgången av nya TVPS och skillnaderna/förändringarna mot den tidigare. Att flera olika yrkeskategorier deltog och delade med sig av sin kunskap var också givande.”

Föreläsare

Karin Allenström och Britt-Marie Emanuelsson
Karin Allenström och Britt-Marie Emanuelsson

Karin Allenström och Britt-Marie Emanuelsson är båda mellanstadielärare med gedigen utbildning vad gäller läsinlärning och läs- och skrivsvårigheter. De har också fortbildat sig när det gäller matematik och matematiksvårigheter. De har i 20 år arbetat centralt inom Utbildningsförvaltningen i Partille kommun (Partille Läs- och skrivstudio) med att bl.a. göra fördjupade pedagogiska utredningar med fokus på läs- och skrivsvårigheter hos elever 6-19 år.  Vid behov kartlägger de även språklig och/eller matematisk förmåga. I deras utredningar kartläggs alltid minnesförmåga samt auditiv och visuell perception (bl. a. med TVPS). 

Målgrupp

Personer som arbetar med barn/elever med olika perceptionssvårigheter, såsom specialpedagoger/speciallärare, logopeder, psykologer, lärare/synpedagoger m.fl

Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar innan kurstillfället debiteras hela kursavgiften. Vid överlåtande av plats är vi tacksamma för information om namnändring samt eventuella önskemål om specialkost.

Med reservation för ändringar.

Anmälan TVPS
 Faktureringsadress om annan än ovan
Kostnadsställe/mottagarkod/beställar-id/referensnummer
 
Kost/Allergi:
 
Jag godkänner anmälningsvillkoren, för information se www.agrenska.se/vi-erbjuder/kalendarium
Klicka på skicka, vänta till svarsmeddelandet dyker upp på skärmen
 
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)