Retinoblastom

Tid - 2017
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten i samarbete med Barncancerfonden
Kontaktuppgifter

Annica Harrysson, verksamhetsansvarig, 031-750 91 68, annica.harrysson@agrenska.se
Ingrid Fabo, administratör, 031-750 91 62, ingrid.fabo@agrenska.se

Ågrenska inbjuder till vistelse i samarbete med Barncancerfonden. Vistelsen vänder sig till familjer vars barn behandlats mot retinoblastom och har avslutat sin behandling.

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.
Ansökan till familjevistelse, pdf öppnas i nytt fönster

Programinnehåll:

  • Aktuell medicinsk information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Information från Barncancerfonden.
  • Konsultsjuksköterskans roll.

Föreläsare

Charlotta All-Eriksson, överläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm
Niklas Pal, barnonkolog, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
Magnus Nordenskjöld, genetiker, Klinisk genetik, Karolinska universitetssjukhuset
Konsultsjuksköterska från ett av landets barncancercentrum
Astrid Emker, pedagog, Ågrenska
Rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter syn
Peter Währborg, professor i beteendemedicin, läkare, psykolog, Göteborg 

Program, pdf öppnas i nytt fönster

Kompetensutveckling för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn som behandlats mot retinoblastom

I samband med familjevistelsen inbjuder Barncancerfonden och Ågrenska personal från skola och vård till två utbildningsdagar.

Barncancerfonden betalar kursavgift, resa, och logi för personal från barnets hemskola.

Erfarenheten visar att det är mycket värdefullt att föräldrar och berörd personal får information och ökad kompetens om orsak och konsekvenserna av barncancer. Med gemensam kunskap underlättas samarbetet på hemorten.

19 september start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15
20 september start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15

Anmälan till utbildningsdagarna, direktlänk till webbformulär
Program, pdf öppnas i nytt fönster

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)