Migrationens utmaningar- om föräldraskap och bemötande i vår tid

Tid - 2017
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås. Lokal: Ågrenska Akademin.
Arrangör Utbildningsverksamheten
Kontaktuppgifter

Maria Björkqvist, utbildningskoordinator, 031-750 91 20, maria.bjorkqvist@agrenska.se
Ingela Markenstrand, administratör, 031-750 91 71, ingela.markenstrand@agrenska.se

Pris 1275 kr exklusive moms. I priset ingår fm/em kaffe och lunch.
Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Årets konferensdag på temat föräldraskap och bemötande tar upp migrationsprocessen och hur den påverkar familjen och dess vardag.

Innehåll:

En orolig omvärld har gjort att allt fler familjer har sökt sig till Sverige för att starta om och på nytt skapa sig en fungerande vardag. Vi är många som möter dem i vårt arbete.

Vad har man gått igenom för att komma hit? Eller kanske framförallt vad går man igenom när man har kommit till Sverige? Oavsett varifrån man kommer är en förenande faktor för dessa familjer att de har erfarenhet av migrationsprocessen. Vad behöver vi som möter dem veta, vilken kunskap kan vara till hjälp och nytta för de och oss? Hur kan vi som möter de relativt nyanlända familjerna vara bästa stöd – vilken kunskap behöver vi ha, hur har andra gjort?

Med denna konferensdag vill vi förmedla kunskap om migrationsprocessen och dess konsekvenser för familjer i allmänhet och familjer med barn med funktionsnedsättning i synnerhet. Vi vill skildra migrationsprocessen ur ett historiskt, juridiskt och personligt/individuellt perspektiv. Vi vill bidra till förståelse för människors situation och skapa förutsättningar för ett gott bemötande.

Föreläsare

Henry Ascher, Universitetslektor, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
Överläkare, Angereds Närsjukhus och Flyktingbarnteamet, Göteborg
Malin Broberg, professor i Psykologi, Göteborgs universitet, Göteborg
Tomas Fridh, Advokat, Fridh Advokatbyrå, Göteborg
Cecilia Stocks, Socionom, Familjeverksamheten Ågrenska
Föräldrar med erfarenhet av barn med funktionsnedsättning och migrationsprocessen i Sverige.

Program, pdf öppnas i nytt fönster

Inbjudan, pdf öppnas i nytt fönster

Tre frågor till Henry Ascher, föreläsare på konferensdagen Migrationens möjligheter – om bemötande och föräldraskap i vår tid


Vad är bra att veta i mötet med migranter för oss som arbetar i vård och omsorg?
Vi behöver kunskaper om hur hälsan kan påverkas av faktorer före, under och efter flykten och vad vi inom vård och omsorg kan göra här för att främja hälsa hos nyanlända barn och deras familjer.

Vilken är den största utmaningen för familjer i migration som har sjukdom eller funktionsnedsättning?
Just nu ser jag att det är den stora osäkerheten och otryggheten över framtiden som den nya restriktiva asylpolitiken Sverige beslutat innebär. Den påverkar både familjerna och oss i vården på ett nytt och genomgripande sätt.

Vad kan vi lära oss av dessa möten?
Möten med nyanlända barn och deras familjer kräver god förmåga till kommunikation. Ju mer vi får möjlighet att träna oss i den förmågan, desto bättre blir vi i vår profession för alla våra patienter.

Målgrupp

Du som i ditt yrke träffar familjer, t.ex. inom habilitering, sjukvård, socialtjänst, hälsocentraler, barnavårdscentraler, skola eller liknande.

Anmälningsvillkor                    

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar innan kurstillfället debiteras hela kursavgiften. Vid överlåtande av plats är vi tacksamma för information om namnändring samt eventuella önskemål om specialkost.

Anmälan 11 maj 2017
 Faktureringsadress om annan än ovan
Kostnadsställe/mottagarkod/beställar-id/referensnummer
 
Kost/Allergi:
 
Jag godkänner anmälningsvillkoren, se kurser/anmälningsvillkor för mer info:
Klicka på skicka, vänta till svarsmeddelandet dyker upp på skärmen
 
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)